kalendar

May 12, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

Otvoren poziv za upis na radionicu “Unaprjeđenje energijske efikasnosti i upravljanje energijom u industrijskim preduzećima”

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa kompanijom Enova Sarajevo organizira radionicu na temu “Unaprjeđenje energijske efikasnosti i upravljanje energijom u industrijskim preduzećima”, koja će se održati 10.06.2019. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH u Sarajevu.

Poboljšanje energijske efikasnosti (EE) i uspostava sistema upravljanja energijom predstavljaju utjecajne alate za jačanje konkurentnosti preduzeća na međunarodnom tržištu, te je neophodno ulagati u obrazovanje i usavršavanje radne snage koja je ujedno i osnovni pokretač razvoja.

Radionica je namijenjena predstavnicima velikih, malih i srednjih industrijskih preduzeća u Bosni i Hercegovini koji su uključeni u projekte upravljanja energijom i energijske efikasnosti u svojim preduzećima.

Cilj radionice je dati smjernice za povećanje konkurentnost preduzeća u Bosni i Hercegovini kroz jačanje kapaciteta za upravljanje preduzećima i obrazovanje stručnih kadrova za potrebe preduzeća iz oblasti energijske efikasnosti i upravljanja energijom u industrijskom sektoru.

Za učešće na seminaru, naplaćivati će se kotizacija u iznosu od 100,00 KM (+ PDV). U kotizaciju su uključena predavanja, osvježenje u predviđenim pauzama i seminarski materijal.

Ispunjen prijavni obrazac potrebno je dostaviti najkasnije do 06.06.2019. godine do 16:00 na e-mail adresu senad.hromic@komorabih.ba.

Nakon izvršene prijave, podaci za uplatu kotizacije će Vam biti pravovremeno dostavljeni.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201.

 

Poziv

Program

Prijava

 

Izvor: http://www.komorabih.ba

Back To Top
X