kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Otvoren je poziv za mlade evropske ambasadore

Platforma „Mladi evropski ambasadori” (Young European Ambassadors – YEA) kreativna je mreža za mlade lidere koji dolaze iz zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije (EU). Cilj ove platforme je razmjena znanja, iskustava i ideja, razvijanje talenata kod mladih ambasadora i širenje mogućnosti koje nudi EU.

Izabrani mladi ambasadori moći će da se povežu kroz aktivizam, kreativnost, umjetnost, zaštitu životne sredine, sport i dijeljenje zajedničkih vrijednosti. Također, razvijaće svoje talente i vještine kroz usvajanje novih znanja, te će time biti u mogućnosti da inspirišu i utiču na promjene u svojim sredinama.

Poziv ostaje otvoren do 15. jula 2020. godine. Kako bi se prijavili na ovaj poziv, kandidati treba da:

imaju između 18 i 29 godina,
imaju državljanstvo Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije ili Srbije,
aktivno pokazuju zainteresovanost za neku od sljedećih oblasti: umjetnost, dizajn, film, fotografija, muzika, omladinski aktivizam, zaštita životne sredine, i sport,
dobro poznaju engleski jezik.

Prednost će imati kandidati koji do sada nisu bili u prilici da učestvuju u projektima EU ili da putuju u EU zbog obrazovanja. Također, prednost se daje kandidatima koji imaju znanja i koji pokazuju veliki entuzijazam kada je riječ o aktivizmu putem interneta, društvenih mreža i koji rado komuniciraju sa različitim ciljnim grupama.

Apliciranje se vrši putem interneta, preko zvanične internet stranice ove platforme https://www.webalkans.eu/, gdje se mogu pronaći svi detalji koji se tiču prijave, uslova i uputstva za apliciranje. Na stranici su dostupna i uputstva za izradu videa koji prijavljeni kandidati treba da dostave uz online aplikaciju.

 

Izvor:https://www.vladars.net/

Back To Top
X