kalendar

April 23, 2024
 • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

Osnove praktične pripreme i pisanja projekata za EU fondove

Na ovoj radionici učesnici će se kroz praktične primjere upoznati sa osnovama pripreme prijedloga projekata za EU grantove, sa posebnim fokusom na IPA projekte. EU grantovi su izuzetna prilika za bespovratna sredstva za BH male, srednje i velike privatne i javne firme, nevladine organizacije, univerzitete i javni sektor uključujući organe javne uprave na svim nivoima.

Sarajevo 3. i 4. novembar 2021. Hotel Hills 5*

Radionica je namijenjena onima koji koje žele doći do sredstava iz EU fondova i drugih međunarodnih donatora, ali nemaju iskustva u pisanju projekata. Također je namijenjena i onima koji već poznaju osnove pripreme projektnih prijedloga, ali žele unaprijediti svoje znanje i dobiti dodatne, praktične informacije o tehnikama pripreme i očekivanom pristupu.

Zato smo osmislili poseban program pripreme projekata prema zahtjevima EU i međunarodnih donatora, pripreme budžeta i – naravno – neizbježne logičke matrice.

Cilj obuke je upoznati polaznike sa

 • programiranjem EU pomoći i fazama projektnog ciklusa
 • razlikom između procesa programiranja i procesa izrade projekata
 • koracima koji prethode izradi projekta
 • izradom matrice logičkog okvira
 • formulisanjem projekta
 • izradom budžeta projekta

Kome je radionica namijenjena

 • privatnim firmama bez obzira na veličinu, od obrta do velikih firmi
 • državnim institucijama, entitetskim, kantonalnim i opštinskim upravama
 • vladinim agencijama i javnim preduzećima
 • visokoškolskim ustanovama i institutima
 • naučno – istraživačkim centrima
 • neprofitnim organizacijama i udruženjima građana
 • poslovnim udruženjima, privrednim komorama, agencijama za razvoj malih i srednjih preduzeća
 • pojedincima zainteresiranim za vještine pisanja prijedloga projekata

Metodologija rada

Radionica osigurava stalno i aktivno učešće svakog polaznika i učenje kroz faze analize i planiranja pripreme projektnog prijedloga, razgovore i diskusije, grupne vježbe i konsultacije iz prakse. Voditelj u kratkim teoretskim blokovima tumači ključne koncepte, kontinuirano usmjerava i facilitira individualno i grupno učenje, te daje stručnu povratnu informaciju polaznicima na razinu znanja i vještina demonstriranu u vježbama.

Eu projekti
Eu projekti

Sadržaj radionice

Programski i projektni ciklus PCM metodologija

 • priprema projekata
 • faza identifikacije (analiza aktera, analiza problema-problemsko stablo -vježba, analiza ciljeva – vježba stabla ciljeva, strategija i logika intervencije)
 • faza formulacije (logički okvir)
 • indikativni plan i identifikacija projektne ideje
 • formulisanje projekta po PCM metodologiji za fondove EU
 • budžet

Materijali za učesnike

 • priručnik sa slajdovima predavanja
 • dokument EU Programi
 • projektni rječnik
 • PRAG – finansijske procedure u postupcima javne nabave
 • po završetku programa učesnici će dobiti primjer EU projekta za koji su odobrena sredstva
 • guidelines for applicants
 • detaljan prikaz tabela za evaluaciju projektnih prijedloga.

Networking

Iskoristite priliku za networking sa liderima i kolegama iz industrije.

Certifikat

Po završetku seminara učesnici dobijaju CPE certifikat.

Trener

Meliha Gekić Lerić
Ekspert i trener za EU projekte

Diplomirana Ekonomistica s 19 godina radnog iskustva, od čega preko 15 godina u pripremi prijedloga projekata prema domaćim i međunarodnim donatorima, Evropskoj uniji te brojnim iskustvima u provođenju projekata na području BiH i zemalja u regiji. Radila je na pripremi i provedbi EU programa: CARDS, EU RED, IPA, IPA CBC, te programima podržanim od međunarodnih donatora: Sida, USAID, AECID, SDC, Norveške ambasade i mnogih drugih donatora u Bosni i Hercegovini i zemljama u regiji.

Prošla je niz obuka od strane međunarodnih organizacija i predavala na preko 100 radionica. Članica je EU TAC asocijacije predavača, LespNet mreže poslovnih savjetnika te certificirana predavačica za „Work Ready Now” Centra za razvoj i edukaciju (EDC) Sarajevo. Certificirana BFC SEE verifikatorica povoljnog poslovnog okruženja. Više od 5 godina radila je kao edukatorica za pokretanje posla koristeći BIP Norvešku metodologiju.

Danas obnaša funkciju Predsjednice Udruženja SARA, te radi kao monitor na 8 projekata EU4Business za GIZ za Hercegovinu i kao tehnička asistencija na dva projekta prekogranične saradnja IPA CBC CRO-BiH-MNE. U Tehnološkom parku INTERA Mostar radila je 7 godina kao menadžerica Poslovnog inkubatora, a prije toga u Udruženju za poduzetništvo i posao LINK Mostar 11 godina, te je bila aktivna i u italijanskoj NVO COSPE.

 

Izvor:  https://www.mreza-mira.net/vijesti/seminari-treninzi/osnove-prakticne-pripreme-i-pisanja-projekata-za-eu-fondove/

Back To Top
X