kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

OSCE u BiH: Poziv za učešće u takmičenju na temu – 25 godina mira

OSCE u BiH sa zadovoljstvom objavljuje poziv za učesnike u literarnom i umjetničkom nadmetanju na temu: 25 godina mira.

Ova inicijativa ima za cilj potaknuti mlade na razmišljanje o tome šta im mir znači, a time i daljnji njihov angažman na promicanju ljudskih prava, politička i socijalna stabilnost i tolerancija u Bosni i Hercegovini.

USLOVI:

-Poziv je otvoren za sve mlade između 18 i 30 godina starosti

-Podnosioci zahtjeva moraju biti državljani Bosne i Hercegovine

-Podnosioci zahtjeva mogu se prijaviti kao pojedinci ili OCD-i

Izabrani pojedinci će sudjelovati u anonimnoj radionici na temu: “Uvod u tranzicijsku pravdu i izgradnju mira” sa prezentacije koje će održati stručnjaci iz tog sektora – profesor sa Univerziteta u Sarajevu i mirovni aktivista iz civilnog društva, a nakon toga će uslijediti pisanje i umjetničko takmičenje.

NAGRADA:

Izborna komisija OEBS-ovih zvaničnika i partnerskih organizacija odabrat će najbolje eseje i umjetnička djela kroz postupak slijepog pregleda na osnovu ispunjavanja smjernica i kriterija za svaku kategoriju, koji će biti uvedeni tokom mrežne radionice.

Bit će tri nagrađene kategorije:

1 .Najbolji napisani članak (istraživački radovi, kratke priče ili poezija) o ljudskim pravima i miru u Bosni i Hercegovini

2. Najbolja fotografija / crtanje ili slika o ljudskim pravima i miru u Bosni i Hercegovini

3. Najbolji kratki video (do 5 minuta) o odabranim papirima i umjetničkim djelima HumanRights and Peace u Bosni i Hercegovini objavit će se u dvojezičnoj publikaciji (engleski i bosanski / Hrvatski / srpski), a promovirat će se kroz mrežu misije OSCE-a i mreže naših partnera.

Dodijelit će se najbolji pojedinačni rad iz svake kategorije, a autori / umjetnici će biti pozvani da sudjeluju u budućim promotivnim događajima misije OSCE-a u Bosni i Hercegovine.

Rezultati izbora za sudionike bit će objavljeni do 26. oktobra 2020. godine. Odabrani pojedinci će se dalje kontaktirati 26. oktobra 2020. godine i sudjelovat će u mrežnoj radionici 30. oktobra 2020.

Nakon završetka radionice, sudionici će imati pravo na natjecanje.

KAKO SE PRIJAVITI:

Molimo ispunite obrazac za prijavu u kojem su date tehničke upute: https://www.osce.org/files/f/documents/8/6/466254_1.pdf?fbclid=IwAR0ij5PZGBO-nSWn36AiaeSRt2Zc41kaogVHlt5Ut52j9pzbZ5R2v0_1nwo

Pošaljite svoju prijavu putem e-pošte na adresu HRS.ba@osce.org, do 22. oktobra 2020. Adresa e-pošte bi trebala biti naslovljena: Prijava za takmičenje „25 godina mira“. Kontakt / pitanja: HRS.ba@osce.org

 

Preuzeto: https://www.mreza-mira.net/vijesti/takmicenja-nagrade/osce-u-bih-poziv-za-ucesce-u-takmicenju-na-temu-25-godina-mira/

Back To Top
X