kalendar

April 23, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

Oglas za dodjelu poticaja zapošljavanja branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

Na osnovu dijela 5. Programa poticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima broj 02-14-7726/19 od 07.05.2019. (u daljem tekstu Program), Gradska Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti objavljuje

OGLAS
za dodjelu poticaja zapošljavanja branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

I. Predmet oglasa
Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine/grada Zenica, koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini/gradu Zenica i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini/gradu Zenica, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava u svrhu poticaja zapošljavanja.
Programom poticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva, pripadnika branilačke populacije, na način da isti, aktivno nastupajući na tržištu rada, traže zaposlenje uz bjanko primjerak Ugovora u zaposlenju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva Općine/Grada i Ministarstva. Predmetnim Ugovorom se Ministarstvo obavezuje obročno isplatiti poticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom Ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca.

 

Oglas preuzmite OVDJE

 

Izvor: www.zenica.ba

Back To Top
X