kalendar

May 12, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

Oglas za dodjelu poticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti

Na osnovu dijela 5. Programa poticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-7725/19 od 07.05.2019. (u daljem tekstu Program), Gradska Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti objavljuje

OGLAS
za dodjelu poticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije u Zeničkoo-dobojskom kantonu

I. Predmet oglasa
Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine/grada, i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini/gradu Zenica, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, nepovratnih novčanih sredstava u svrhu poticaja samozapošljavanja i to:

 Program „Prvi biznis“ – u slučaju kada je podnosilac zahtjeva, po raspisanom javnom pozivu ovog Programa registrovao djelatnost ne ranije od 01.01.2018. godine;
 Program „Biznis plus“ – u slučaju kada je podnosilac zahtjeva korisnik Programa poticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, a koji je svojim zalaganjem ostvario nadprosječne poslovne rezultate, te koji ima planove proširenja poslovne djelatnosti; ili zapošljava člana vlastitog domaćinstva koji nema prava prednosti u zapošljavanju po članu 15. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

 

OGLAS PREUZMITE OVDJE

 

Izvor: www.zenica.ba

Back To Top
X