kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

ODRŽAN SASTANAK PROJEKTNOG TIMA PROGIREG PROJEKTA SA PREDSTAVNICIMA PRATEĆIH GRADOVA

U srijedu, 04. maja 2021. održan je prvi sastanak projektnog tima ProGIreg projekta sa predstavnicima Pratećih gradova u projektu, među kojima je i Grad Zenica. Sastanku su prisustvovali predstavnici Grada Zenice i Agencije ZEDA. Pored Zenice, Prateći gradovi su još: Cluj-Napoca (Rumunija), Cascais (Portugal), Piraeus (Grčka), te još 21 institucija koja se bavi tematikom vezanom za cilj Projekta. Vodeći gradovi su: Zagreb (Hrvatska), Dortmund (Njemačka), Torino (Italija) i Ningbo (Kina).

Tema sastanka bila je prezentacije Vodiča za urbano planiranje sa posebnim fokusom na prvi blok u okviru Vodiča. Vodič je kreiran sa namjerom da obezbijedi metodologiju repliciranja koja bi bila podrška pratećim gradovima u procesu razvoja urbanističkih planova. Krajnji cilj jeste da se uz pomoć svih relevantnih interesnih grupa kreiraju urbanistički planovi koji bi podržali i uključili implementaciju prirodnih rješenja (NBS) na lokalnom nivou.

Cilj proGIreg projekta jeste promocija replikacije 8 različitih vrsta rješenja zasnovanih na prirodi (NBS) koji su već implementirala 4 vodeća grada u projektu. Upravo kroz prenos znanja Vodećih gradova u projektu na Prateće gradove, Prateći gradovi će imati podršku u razvoju urbanističkih rješenja te upravo zbog toga predstavljaju ključni momenat u validaciji i testiranju mogućnosti replikacije rješenja zasnovanih na prirodi.

Grad Zenica i Agencija ZEDA dio su međunarodnog konzorcija proGIreg projekta u sklopu Horizon 2020 programa EU zajedno sa 32 partnera u kojem imaju ulogu aktivnih učesnika kroz prenos iskustava i prakse vodećih gradova projekta.

Back To Top
X