kalendar

April 23, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

ODRŽAN KICK 2. RADIONICA NA TEMU RAZVOJA MOGUĆIH SCENARIJA ZA NBS-OVE U OKVIRU PROJEKTA PROGIREG

Dana 18. marta 2022. godine održana je druga radionica sa najvažnijim predstavnicima relevantnih institucija u gradu Zenici. Tema sastanka bila je prezentacija identifikovanih područja za transformaciju sa primjenom NBS (rješenja zasnovana na prirodi) na konkretnim lokalitetima. Nakon prezentacije održana je diskusija po pitanju razvoja mogućih scenarija za implementaciju NBS-ova. Razgovaralo se o preprekama koje su prisutne te o načinima kako se one mogu prevladati. Na kraju sastanka prisutni su konsolidirali pomenute scenarije te se dogovorili oko narednih koraka koji nas očekuju tokom implementacije projekta.

Cilj proGIreg projekta jeste promocija replikacije 8 različitih vrsta rješenja zasnovanih na prirodi (NBS) koja su već implementirala 4 vodeća grada u Projektu.

Grad Zenica i Agencija ZEDA dio su međunarodnog konzorcija proGIreg projekta u sklopu Horizon 2020 programa EU u kojem imaju ulogu aktivnih učesnika kroz prenos iskustava i prakse vodećih gradova projekta.

Ostali partneri koji sudjeluju na Projektu su vodeći gradovi:  Zagreb, Dortmund i Torino kao i prateći gradovi: Prag, Cluj, Sofija, Pirej, Zenica, Ningbo (Kina), te još 21 institucija koja se bavi tematikom vezanom za cilj Projekta.

Back To Top
X