kalendar

May 12, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

Objavljen konkurs: Za sufinansiranje filmskih projekata u 2020. 1,2 miliona KM

Fondacija za kinematografiju Sarajevo na osnovu odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfera za kinematografiju” utvrđenog budžetom Federacije BiH za 2020. godinu Federalnog ministarstva kulture i sporta objavljuje Konkurs za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinansiranja filmskih projekata za 2020.godinu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 1.230.000,00 KM.

Sredstva Fondacije za kinematografiju za 2020. godinu će se dodijeliti za proizvodnju dugometražnih filmova sa odobrenim iznosom od 900.000,00 KM, ali i proizvodnju kratkometražnih filmova kao šti su igrani, dokumentarni, animirani i eksperimentalni za koje su odobrena raspoloživa sredstva u iznosu od 160.000,00 KM.

Pored spomenutih sufinansiranje će se realizirati i za manjinsku bosanskohercegovačku koprodukcija za koju su raspoloživa sredstava u iznosu od 150.000,00 KM.

Raspoloživa sredstva u iznosu od 20.000,00 KM izdvojena su za razvoja dugometražnih filmova.

Sredstva Fondacije za kinematografiju u Sarajevu za 2020. godinu će se dodijeliti u skladu Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju.

Rok za dostavljanja prijava je 27.7.2020. godine, a rezultati Konkursa bit će poznati najdalje do 28.8.2020.godine.

 

Izvor: https://www.akta.ba/vijesti/objavljen-konkurs-za-sufinansiranje-filmskih-projekata-u-2020-12-miliona-km/120519

Back To Top
X