kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Obavještenje: Povrat dijela njemačke cestarine za kamione

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je obavještena posredstvom Međunarodne unije cestovnog prijevoza (IRU) iz Ženeve da je Europski sud pravde, dana 28.10.2020.godine, presudio da razina njemačkog Lkw-Mauta krši europski zakon.

Prema EU direktivi, u izračun cestarine za kamione mogu se uključiti samo infrastrukturni troškovi. Međutim, njemačka savezna vlada je uključila i troškove prometne policije. Iz tih razloga, iznos njemačke cestarine za kamione suprotna je europskom zakonu, minimalno u iznosu koji se temelji na troškovima prometne policije (ECJ, presuda od 28. 10. 2020., C-321/19 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=D6805B4AC44612C6CA803435FB4FD942?text=&docid=233009&pageIndex=0&doclang=HR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14013128 

Na taj način, prijevoznička preduzeća čiji su se kamioni kretali na njemačkim cestama, a koje podliježu Lkw-Mautu, u prethodnim godinama su preplatile oko nekoliko stotina miliona eura prekomjerne cestarine za svoje kamione. Ta preduzeća mogu zahtijevati nadoknadu preplaćene cestarine od savezne vlade i mogu barem povratiti dio cestarine koji se temeljio na troškovima prometne policije. Prema trenutnim informacijama, procjenjuje se da ti troškovi iznose najmanje četiri posto plaćene cestarine, a moguće je da postoje potraživanja i u većem procentu. U toku je preciznije izračunavanje stope preplaćivanja.

Rok zastare ovih zahtjeva za naknadu štete (povrata dijela cestarine) je tri godine. Kao rezultat toga, preduzeća više ne mogu ponovno zatražiti povrat dijela cestarine koju su platile prije 2017. godine, osim ako već ranije nisu podnijele takve zahtjeve.

Važno je imati u vidu da je za podnošenje zahtjeva za povrat dijela cestarine plaćene u 2017. godini, krajnji rok 31. 12.2020. godine, nakon kojeg nastupa zastara potraživanja za 2017.godinu.

Također, kod podnošenja zahtjeva za povrat dijela cestarine, preduzeća mogu, po vlastitom izboru, birati jednu od sljedeće tri mogućnosti:

1. Mogu pojedinačno kontaktirati njemačke vlasti i zatražiti povrat preplaćenih iznosa:
Savezni ured za prijevoz robe,
P.O. Box: 190180
50498 Köln,

ili
2. Mogu koristiti usluge odvjetnika ili odvjetničkog ureda po svom izboru, kako bi oni podnijeli zahtjev za njih,

ili
3. Mogu koristiti konsolidirano rješenje koje je razvio BGL zajedno s odvjetničkim uredom Hausfeld Rechtsanwälte i osnivačem parnice eClaim. Detaljne informacije o ovom rješenju, kao i registracija za ovo rješenje, dostupni su na www.mautzurueck.de na Engleskom, Njemačkom, Poljskom, Italijanskom, Rumunskom, Slovačkom, Španjolskom, Nizozemskom i Mađarskom jeziku. U slučaju da se tvrtke odluče za odabir ovog rješenja, morat će se registrirati prije 4.12.2020. kako bi izbjegli zastaru svojih potraživanja za 2017.godinu.

Još jedanput napominjemo, da se gore navedene 3 mogućnosti ne mogu kombinirati – nego se mora odabrati jedna od njih.

Izvor: BGL

Preuzeto:http://www.komorabih.ba/obavjestenje-povrat-dijela-njemacke-cestarine-za-kamione/

Back To Top
X