kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Obavijest za članice- VTK BiH besplatno izdaje Potvrdu o višoj sili

Vis Maior potvrda je dokument – ovjera, koja služi da se zbog objektivnih razloga (vremenske nepogode, redukcije energenata, zemljotres, itd.), privremeno ili trajno, obesnaži obaveza proistekla iz ugovornog odnosa.

Ova potvrda omogućava tvrtki da svojim poslovnim partnerima dokaže nemogućnost poštivanja ugovorenih obaveza iz objektivnih razloga – odnosno iz razloga na koje ona nije mogla uticati i koje nije mogla predvidjeti.

Da bi VTK BiH izdala ovakvu Potvrdu o višoj sili, potrebno je:

1. Dostaviti pisani zahtjev na memorandumu kompanije. U zahtjevu se moraju navesti: konkretni podaci o usluzi/proizvodu koji nije mogao biti realiziran radi „više sile“, broj ugovora na koji se odnosi nemogućnost ispunjenja obaveza, naziv robe koja je trebala biti isporučena, rok isporuke i područje/mjesto na kojoj se dogodila „viša sila“.
2. Potvrdu iz tačke 1. ovog uputstva ovjerava potpisom i pečatom ovlaštena osoba u Sektoru za javna dokumenta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (čiji je potpis deponovan kod nadležnih organa).

 

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O VISOJ SILI

Back To Top
X