kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

NOVI MEHANIZAM PODRŠKE UNAPRJEĐENJU ZENIČKE PRIVREDE – „CENTAR ZA PODRŠKU PODUZETNICIMA“ NIZOM AKTIVNOSTI DOPRINIO BOLJEM PRIVREDNOM AMBIJENTU

Evropska unija je u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal, Agenciji ZEDA dodijelila grant sredstva za implementaciju projekta „Centar za podršku poduzetnicima u decembru 2017. godine.
Ovaj projekat sa 160.150,14 KM kofinansira Evropska unija kroz Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini kojeg implementira GIZ. Ukupna vrijednost projekta iznosi 201.028,14 KM.

ZEDA je ovaj projekat implementirala u saradnji sa partnerima (Gradom Zenicom i Udruženjem poslodavaca Zenica) te je uspostavila „Centar za podršku poduzetnicima i investitorima“ – „BusinessPoint Zenica“ koji je zvanično otvoren 25. oktobra 2018. godine.
BusinessPoint je prva kontakt tačka koja potencijalnim investitorima omogućuje da sve informacije potrebne za investiranje od procesa registracije do dobivanja dozvola i sličnih procedura neophodnih za poslovanje dobiju na jednom mjestu. Osnovni zadatak ovog Centra jeste da investitorima olakša proces investiranja u Zenicu.
BusinessPoint je mjesto na kojem se promovišu kapaciteti zeničke privrede, programi poticanja zapošljavanja te se povezuju investitori sa domaćim privrednicima s ciljem ostvarivanja zajedničkih projekata i poslovanja, međusobnih partnerstava i proširenja saradnje.
Projekat „Centar za podršku poduzetnicima“ ima za cilj doprinijeti povećanju broja registrovanih MSP posredstvom unaprjeđenja koordinacije i komunikacije postojećih stakeholdera za lokalni ekonomski razvoj, poboljšanjem poslovnog okruženja i promovisanjem investicijskih potencijala Grada Zenice.
U okviru projekta „Centar za podršku poduzetnicima“, a u sklopu EU ProLocal programa kojeg implementira GIZ, u proteklih godinu ZEDA i partneri su provodili aktivnosti koje su doprinijele unaprjeđenju postojećih i uspostavljanju inovativnih mehanizama (Virtuelni Business Support Centre (online informacije, chat), Show room (izložbeni prostor proizvoda zeničkih preduzeća), Podrška start up-ima (savjetodavne usluge i radionice), Edukacije za pokretanje biznisa kao i edukacije u svrhu prekvalifikacije za deficitarna zanimanja… i sl.) za podršku ekonomskom razvoju.

 

Podrška privrednicima
Uspostava Centra za podršku poduzetnicima i investitorima „BusinessPoint Zenica“ jedan je od rezultata ovog projekta, a u proteklom periodu provedene su brojne aktivnosti među kojima su učešće zeničkih privrednika na „Mostarskom sajmu“ i 51. Poslovnom sajmu u Celju zajedno sa Agencijom ZEDA i partnerima u Projektu.

 


U sklopu BusinessPoint Zenica formiran je showroom za prezentaciju proizvoda zeničkih kompanija.
Tokom implementacije ovog Projekta, u prostorijama Impulsnog kreativnog centra Agencije ZEDA održana je edukacija za početnike u biznisu na kojoj je učestvovalo 11 preduzeća. Edukacija je održana u saradnji s Chronos d.o.o. Zenice na teme: 1. Administrativno-finansijsko poslovanje za početnike u biznisu i 2.Elektronska prijava poreza za MSP. Učesnici ove edukacije imali su priliku naučiti o poreznom sistemu, načinima vođenja finansijskog poslovanja, tehnikama administrativnog poslovanja i na koji način podnijeti elektronsko prijavu poreza.

 

 

Promocija zeničke privrede i uređenje Poslovne zone
Projekat je omogućio da se urade promotivne kampanje „Centra za podršku poduzetnicima i investitorima“ na bilbordima postavljenim na najatraktivnijim lokacijama u gradu. Također, urađena je signalizacije u Poslovnoj zoni Zenica 1 koja podrazumijeva postavljanje bilborda na ulazu u Zonu s 3D mapom slobodnih i zauzetih površina. Važno je napomenuti da su postavljeni putokazi za svako preduzeće koje djeluje u Zoni, od ulaza do samog preduzeća, a postavljene su i unificirane table s nazivima preduzeća za svakog stanara Biznis inkubatora Zenica kojim upravlja Agencija ZEDA, a koji je u vlasništvu Grada Zenica.

 


Edukacija učenika i jačanje kapaciteta uposlenika Agencije ZEDA i odsjeka za LER
Ovaj Projekat predvidio je da ZEDA i partneri – Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica, održe ciklus edukacija za učenike Srednje mješovite škole u Zenici. I ova aktivnost je uspješno realizovana za 40 učenika, a učenicima su predstavljeni načini i pravila pisanja poslovnog plana, iniciranja poslovne ideje te su im pojašnjene mogućnosti korištenja Biznis inkubatora Zenica.
„Centar za podršku poduzetnicima“ omogućio je i trening na temu pisanja projektnih prijedloga prema PCM metodologiji za uposlenike Agencije ZEDA i Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i odvojeno za druge uposlenike javnih preduzeća. Trening se sastojao iz dva dijela. U jednom je predstavljena priprema aplikacije za grant sredstva (projektni poziv, dokumentacija, pravila i procedure), dok su u drugom Agencija ZEDA i Odsjek za LER praktično aplicirali stečeno znanje.

 

Virtuelna prezentacija
U sklopu Projekta „Centar za podršku poduzetnicima“ izrađen je web site Centar za poduzetnike i investitore na stranici Agencije ZEDA koji ima funkciju virtuelne prezentacije zeničke privrede.
Grad Zenica će po prvi put u svojoj historiji posjedovati softver za upravljanje nekretninama koje su u vlasništvu Grada (evidencija korištenja, ekonomski pokazatelji, iskoristivost prostora i sl.).

 

 

Nova šansa za zaposlenje – proces prekvalifikacije/dokvalifikacije realizovan u saradanji sa 7 zeničkih preduzeća
Također, Projekat je podržao prekvalifikaciju za 43 osobe za deficitarna zanimanja s područja Zenice u čiju svrhu je provedena anketa s privrednicima, a potom urađena analiza stanja i potreba privrednika za radnom snagom. Nakon okončanja procedure prikupljanja Zahtjeva i Programa prekvalifikacije/dokvalifikacije, Komisija je odlučila sredstva za prekvalifikaciju/dokvalifikaciju dodijeliti 7 zeničkih preduzeća koja su zadovoljila kriterije. Ovom aktivnošću stvorena je prilika za nova radna mjesta, jačanje kompetencija i šansa za zaposlenje, a Zenica je dobila tapetare, stolare, vozače, krojače, konfekcionare tekstila, montere toplinskih pumpi i solarnih panela, CNC operatere, programere, štampare flexo štampe te krojače.
Kroz saradnju Agencije ZEDA i partnera u Projektu, kontinuirano će se raditi na unaprjeđenju institucionalnog pristupa razvoju MSP i ekonomskog razvoja na lokalnom nivou. Svojim aktivnostima novootvoreni „Centar za poduzetništvo“ će vršiti analitičko praćenje MSP- a kao i djelovati na unaprjeđenje saradnje javno – privatnog sektora te doprinijeti umrežavanju i saradnji MSP u predstavljanju zajedničkih interesa kroz zajednička učešća na sajmovima.

Back To Top
X