kalendar

April 18, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Pisanje i izrada projektnih prijedloga" - Udruženje poslodavaca Zenica

April 23, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

Najava novog projekta “Platforma za nisko – karbonski urbani razvoj FBiH”

Centar za edukaciju i podizanja svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti – ENERGIS uz podršku Fonda za zaštitu okoliša FBiH najavljuje novi projekat „Platforma za nisko – karbonski urbani razvoj FBiH“.

Cilj projekta je postavljanje osnova za pokretanje koncepta nisko – karbonskog urbanog razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz promociju, sigurnih, inovativnih, čistih I zdravih tehnoloških rješenja uz smanjenje emisija stakleničkih plinova. Projekat će doprinijeti transformaciji tržišta kroz kreiranje i dalje razvijanje mogućnosti za poslovne subjekte i javna preduzeća, zadužena za upravljanje otpadom, saobraćajem i energijom da ponude nisko-karbonske proizvode i usluge u urbanim sredinama u BiH.

Platforma za nisko-karbonski urbani razvoj FBIH doprinosi:

Jačanju kapaciteta lokalnih vlasti za održivo planiranje urbanog razvoja u skladu sa EU direktivama i ciljevima Programa Održivog razvoja Ujedinjenih Nacija
Prenosu EU i svjetskih praksi urbanog razvoja na urbane zone u FBIH ·
Integraciji koncepta pametnog grada i pametne zajednice u razvojne planove urbanih zona
Kreiranju mehanizma finansiranja za nisko-karbonske razvojne projekte koji će povećati angažman malih i srednjih preduzeća u ovom polju kao i kapacitete lokalnih zajednica
Ostvarenju investicija u održivi razvoj transporta, upravljanja energijom i otpadom koje imaju potencijal za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte za 10.000 tona CO2 na godišnjem nivou
Kreiranju okruženja za provođenje okolišnih i politika energetske efikasnosti.
U okviru projekta biti će održane platforme u vidu konferencija u svim kantonima FBiH, te finalna konferencija na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Na konferencijama će se analizirati stanje urbanih zona u FBIH, dati potencijalna rješenja gorećih problema u oblasti energetike, upravljanja otpadom i saobraćaja kroz integraciju pametnog grada, te potaći diskusije među ključnim akterima u cilju otvaranja prilike za unaprijeđenje urbanih zona FBIH. Okupit ćemo najmanje 300 učesnika različitih profila, kao što su: predstavnici vlasti, predstavnici visoko obrazovnih institucija, predstavnici internacionalnih organizacija, ambasada, privatnog i nevladinog sektora.

Na osnovu implementiranih konferencija, edukativnog materijala i prezentacija, ekspertni tim će izraditi konkretnu listu preporuka za razvoj urbanih sredina u FBiH kojom će pružiti sve neophodne informacije o potencijalu i mogućim rješenjima za nisko-karbonski urbani razvoj u FBiH. Dokument će biti objavljen na stranici energis.ba kako bi bio dostupan svim zainteresovanim građanima.

Preuzeto:https://www.mreza-mira.net/vijesti/pozivi-za-projekte/najava-novog-projekta-platforma-za-nisko-karbonski-urbani-razvoj-fbih/

Back To Top
X