kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

NAGRADNI KONKURS: Odgovorno i uticajno izvještavanje o okolišu

Centar za promociju civilnog društva u okviru projekta „Misli o prirodi!“ nagrađuje za odgovorno, uticajno i pravnovremeno izvještavanje na temu zaštite okoliša!

Pozivamo novinare i novinarke koji/e su u periodu od 1. juna 2022. do 30. juna 2023. godine obrađivali okolišna pitanja u Bosni i Hercegovini da učestvuju u ovom nagradnom konkursu!

Pravo učešća imaju profesionalni novinari/ke i fotoreporteri/ke novinskih agencija, dnevnih listova, nedjeljnika i mjesečnika, javnih emitera i lokalnih televizija, radio stanica i internet portala (sa obavezno istaknutim impressumom).

Novinarska nagrada EKO NOVINARI/KE: Odgovornno i uticajno izvještavanje o okolišu dodjeljuje se u tri kategorije:

  • Audio/video prilog (intervju, reportaža, TV/radio emisija, TV/radio prilog)
    • U kategoriju spadaju svi video ili audio prilozi na temu zaštite okoliša objavljeni na TV ili radio stanici, na internet portalu ili drugoj medijskoj platformi u trajanju od minimalno 1 minute.
  • Tekst (članak, vijest, kolumna, blog)
    • U kategoriju spadaju svi novinarski tekstovi na temu zaštite okoliša, bez obzira na medijski žanr, objavljeni u printanim medijima i/ili na internet portalima, sa minimalno 1000 karaktera.
  • Fotografija
    • U kategoriju spadaju novinarske fotografije, objavljene u printanim medijima i/ili na internet portalima, koje upečatljivo oslikavaju temu konkursa.

Nagrade:

Nagrada za najbolja audio/video prilog na temu zaštite okoliša –  DJI OSMO MOBILE 6 GIMBAL

Nagrada za najbolji tekst – Lenovo laptop IdeaPad + ruksak

Nagrada za najbolju fotografiju – GoPro kamera HERO 8

Učesnici/e konkursa trebaju putem mail adrese takmicenje@mislioprirodi.ba (Subject maila: Prijava za nagradni konkurs) dostave sljedeće informacije, u skladu sa odabranom kategorijom:

1. Video/audio prilozi

Objavljeni na TV ili radio stanici, internet portalu ili drugoj medijskoj platformi: dostavlja se link ili materijal putem online servisa za slanje većih dokumenata sa jasno vidljivim logotipom medija, potpisom autora/ke i datumom objave;

2Tekstovi:

Tekstovi objavljeni u printanom izdanju: dostavlja se u PDF ili JPG formatu sa jasno vidljivim logotipom printanog medija, potpisom autora/ke i datumom objave;

Tekstovi objavljeni na internet portalu/web stranici medija: dostavlja se link sa jasno vidljivim logotipom medija, naznačenim autorom/kom i datumom objave;

3. Fotografije:

Dostavlja se u JPG ili PNG formatu optimalne rezolucije sa jasno vidljivim logotipom medija, potpisom autora/ke i datumom objave.

U okviru svake prijave je potrebno dostaviti kratku biografiju novinara/ke i kontakt podatke (telefon, email adresa, mjesto prebivališta).

Jedan novinar/ka može aplicirati sa više medijskih materijala u jednoj ili u različitim kategorijama.

Prijave je moguće poslati do 25. augusta 2023. godine do 23:59 sati, na gore navedenu mail adresu.

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje nisu u skladu sa propozicijama konkursa neće se razmatrati.

Pobjednički materijali će biti promovisani na web stranici projekta „Misli o prirodi!“, Centra za promociju civilnog društva, te medijskom portalu www.objavi.ba, kao i na komunikacijskim kanalima organizacije i projekta.

Pristigle prijave će biti ocijenjene od strane stručnog žirija prema kriterijima relevantnosti, objektivnosti/profesionalnosti, brojnosti izvora, kvaliteta, originalnosti te usmjerenosti ka rješenju

Proglašenje pobjednika nagradnog konkursa će biti putem društvenih mreža i website-a projekta “Misli o prirodi!”, a dobitnici/e će biti obaviješteni putem maila i telefonski.

Kriteriji koji će se bodovati prilikom izbora najboljeg rada za svaku kategoriju su:

Relevantnost u odnosu na temu (10 bodova)

Podrazumijeva: Da li je rad u skladu sa temom poziva – zaštitom okoliša.

Objektivnost/profesionalnost i brojnost izvora (10 bodova)

Podrazumijeva: Da li su informacije priložene u novinarskom radu pouzdane, provjerene na osnovu objektivnih i profesionalnih kriterija u skladu sa osnovnim principma novinarstva.

Da li su pri izradi novinarskog rada korištena minimalno tri izvora u skladu sa osnovnim principima novinarstva, te da li su uzeti komentari i da li je data prilika za izjašnjavanje svih zainteresovanih strana koje se spominju u radu.

Kvalitet (10 bodova)

Podrazumijeva:

Da li je novinarski rad kvalitetan u kontekstu općih medijskih prinicipa.

Da li je tekst napisan u strukturi koja odgovara opštim medijskim pravilima, odnosno da li video/radio prilog i fotografija tehnički zadovoljava i na kojem nivou opšte medijske prinicipe.

Da li novinarski rad izaziva emociju i reakciju kod čitalaca/čitateljki, odnosno gledalaca/gledateljki.

Originalnost i ekskluzivnost (10 bodova)

Da li je tema koju obrađuje novinarski rad originalna i ekskluzivna ili je obrađena na originalan način.

Da li novinarski rad obrađuje temu koja je do tada bila nepoznata ili malo poznata široj javnosti ili već poznatu temu obrađuje iz novog ugla.

Da li novinarski rad donosi neke nove informacije o određenoj temi.

Utjecaj/Usmjerenost ka rješenju (10 bodova)

Da li je novinarski rad utjecao na određene promjene po pitanju teme koju je obradio.

Da li je rezultirao određenim mjerljivim reakcijama građana/ki, promjenom odnosa vlasti prema datom problemu.

Da li je doveo ili približio obrađeni problem njegovom rješenju ili na bilo koji način proizveo određene pozitivne promjene.

Evaluacija

U svakoj od tri kategorije bit će odabran po jedan novinarski rad koji će dobiti nagradu EKO NOVINARI/KE: Odgovornno i uticajno izvještavanje o okolišu, a evaluaciju radova vršit će stručna komisija.

 

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

Back To Top
X