kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja 2019

Iskoristite poslovnu priliku!

12,000,000,000,000 USD (da, 12 biliona!) su procijenjene tržišne mogućnosti koje otvara ostvarivanje ciljeva održivog razvoja.

(izvještaj Komisije za poslovni i održivi razvoj Better Business, Better World).

 

Budite lider!

Nagradjene kompanije će dobiti priznanje “Nagrada za biznis lidere održivog razvoja u BiH za 2020. godinu – Pobjednik”.

 

Predvodite trend!

Sve kompanije pobjednice, kao i finalisti, će dobiti mogućnost da koriste dodijeljenu titulu u svojoj poslovnoj komunikaciji i na e-platformama putem e-paketa s logotipima “Pobjednik/Finalist – Biznis lider održivog razvoja u BiH 2020”.

 

Tematske oblasti

Firme se mogu prijaviti za nagradu za tematsku oblast “Ljudi” i/ili za nagradu za tematsku oblast “Resursi i okoliš”.

 

Ljudi

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja 2020. u ovoj kategoriji dodjeljuje se kompanijama koje su inspiracija drugima zbog načina na koji postupaju sa svojim uposlenicima i klijentima i omogućuju dostojanstven rad (SDG 8 i SDG 10). Posebna pažnja se posvećuje prepoznavanju kompanija koje su vodeće u oblasti zapošljavanja mladih, žena, visokokvalificiranih kadrova i uposlenika koji dolaze iz ranjivih grupa (SDG 5). Nagrada će, takodjer, promovirati širinu i dubinu u lancu prodaje i nabavke (SDG 9), odnos prema zajednici, kao i etičko poslovanje i rješenja koja dovode do politika nulte korupcije na nivou kompanije (SDG 16).

 

Resursi i okoliš

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja 2020. u ovoj kategoriji dodjeljuje se kompanijama koje su dokazale da razmišljaju o svom ekološkom ​​otisku, kao i onima koje namjenski i kontinuirano unapredjuju svoje lance vrijednosti (SDG 12 i SDG 9) i aktivno suradjuju u zajednici. Nagradjivat će se etičko poslovanje i rješenja koja dovode do politika nulte korupcije na nivou kompanije (SDG 16), kao i razvoj, nove tehnologije te proces inovacija unutar kompanije (SDG 5 i SDG 11).

 

Kako se prijaviti?

Proces prijave se temelji na e-aplikaciji. Koristeći e-obrasce, kompanije odlučuju da li da dostave prijave u jednoj ili obje tematske oblasti.

 

Ko se može prijaviti?

U nagradni izbor ulaze mikro, male, srednje i velike kompanije koje se prijave za nagradu i popune formular za aplikacije. Važno je napomenuti da se ovogodišnja nagrada dodjeljuje za sveukupne aktivnosti preduzeća koja se za nju kvalifikuju, a ne isključivo za individualne projekte tih preduzeća.

Nagrada je otvorena za sva preduzeća iz privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine, kao i ona koje imaju svoje registrirane poslovne subjekte na području BiH i zapošljavaju građane BiH.

 

Do kada je otvoren proces prijave?

Prijave za Nagradu za biznis lidere održivog razvoja u BiH 2020. godine otvorene su od 15. decembra 2019. do 1. marta 2020.

 

Kako će se odabrati pobjednici?

Pobjednici će biti nagrađeni u četiri kategorije za ostvarene rezultate u dvije tematske oblasti (na primjer, pobjednik u kategorijama mikro, malih, srednjih i velikih preduzeća za temu “Ljudi”). Dakle, nagrada će se dodijeliti za najviše osam kompanija.

Komisija za evaluaciju će uzeti u obzir sve prijave i bodovati firme u oblastima “Ljudi” i “Resursi i okoliš”. Kompanije finalisti (najviše 10 po kategoriji i tematskoj oblasti) će popuniti dodatni upitnik na osnovu kojeg će se vršiti dodatno bodovanje i utvrditi konačna lista prvoplasiranih u svakoj kategoriji.

 

Kako se bira Apsolutni pobjednik?

Također, predviđa se i ukupni pobjednik takmičenja (Apsolutni pobjednik). Apsolutni pobjednik se bira među kompanijama koje osvoje najviše bodova. Samo kompanije koje se prijavljuju u obje tematske oblasti mogu biti proglašene za Apsolutnog pobjednika Nagrade za biznis lidere održivog razvoja u BiH (prema kriterijima za odabir ukupnog pobjednika). Moguće je da pobjednik u određenoj kategoriji i tematskoj oblasti također bude proglašen Apsolutnim pobjednikom.

 

Kada će se znati pobjednici?

Imena dobitnika Nagrade za biznis lidere održivog razvoja u BiH za 2020. godinu bit će objavljena u Sarajevu 28. maja 2020. godine.

Dodjela nagrada za biznis lidere održivog razvoja zamišljena je kao vrhunac “poslovne sedmice održivog razvoja u BiH 2020 – SDG Business Week 2020”.

NAPOMENA: Projekat zadržava pravo povlačenja priznanja za biznis lidere održivog razvoja u slučaju da kompanija ugrozi realizaciju ciljeva održivog razvoja i Agende do 2030. godine u cjelini ili se naknadno utvrdi kao reputacijski rizik za kampanju Nagrade za biznis lidere održivog razvoja ili UN/UNDP.

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

Back To Top
X