kalendar

April 23, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

Misli o prirodi! Otvoren poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

Rok za dostavu dokumentacije 2. februar 2020.

Svjesni da je umrežavanje organizacija, te zajedničko i sinhronizirano djelovanje neophodno kako bi se povećao uticaj civilnog društva u zaštiti okoliša, što je osnovni cilj projekta, „Misli o prirodi!“ će ponuditi četiri vrste grantova na koje mogu aplicirati organizacije civilnog društva i mediji.

„Misli o prirodi!“ trogodišnji je projekat kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Vlada Švedske u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka. Osnovni cilj projekta je upravo povećanje uticaja civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je BiH ratificirala.

„Misli o prirodi!“ nastoji uključiti u projekat više interesnih grupa: organizacije civilnog društva (OCD), medije, građane/ke (posebno mlade), kompanije, osnovne i srednje škole, lokalnu vlast i državne institucije.

Posebna pažnja će se obratiti na multidisciplinarna područja kada su u pitanju, multidimenzionalno siromaštvo, sprječavanje konflikta, rodna ravnopravnost, ljudska prava i pitanje okoliša. Sve komponente projekta sadrže snažnu rodnu komponentu.

 

Vrste grantova

Više je vrsta grantova koji će biti dostupni tokom trajanja projekta „Misli o prirodi!“.

 

Grantovi za Eko HUBove

Se dodjeljuju u cilju jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u deset regija u BiH, koje su se već etablirale kao organizacije koje se bave zaštitom okoliša i koje mogu biti izvor znanja, ekspertize, motivacije i faktor uspostavljanja partnerskih odnosa među različitim lokanim akterima. Eko HUBove će voditi organizacije sa iskustvom u oblasti zaštite okoliša, a učešće u ovom projektu će osnažiti njihove organizacione i institucionalne kapacitete kako bi mogli da djeluju samostalno i u partnerstvu u regijama u kojima rade, kao i da daju podršku drugim organizacijama i interesnim grupama. Drugim riječima, to bi trebali biti mali resursni centri za pitanja okoliša u regijama obuhvaćenim projektom, u optimalno tri ili četiri općine/opštine. Eko HUBovi će raditi na planiranju svojih aktivnosti vezanih za zaštitu okoliša, a koje će biti dio strateškog plana Eko HUBova.

Eko HUBovi će kroz svoje aktivnosti:

Promovisati programe zaštite okoliša;
Podsticati partnerstva među lokalnim partnerima;
Biti izvor podrške, znanja, resursa i savjeta za grantije projekta Misli o prirodi!
Educirati i uključiti mlade u programe zaštite okoliša;
Biti partner školama u implementaciji programa Eko škola;
Obilježavati značajne datume za ovu oblast;
Biti pokretač pozitivnih promjena;
Implementirati aktivnosti u skladu sa svojm misijom i vizijom,
Osmisliti i voditi kampanje koje će biti fokusirane na dugoročno rješenje problema
vezanim za okoliš i koje će biti rodno osjetljive i rodno uključive.

Poziv za Eko HUBove: LINK

Grantovi za inicijative društvene odgovornosti kompanija

Nastoje podstaći djelovanje građana (grupa i pojedinaca) u lokalnim zajednicama kroz organizacije civilnog društva, s ciljem ukazivanja na probleme zagađivača i smanjenje negativnog uticaja na okoliš.

Organizacije civilnog društva će kroz svoje projektne aktivnosti:

Ukazati na ključne probleme lokalne zajednici i odgovorne institucije i kompanije za rješenje problema;
Spriječiti zagađivače da i dalje ugrožavaju okoliš i živote ljudi u lokalnoj zajednici;
Uključiti veliki broj građana i građanki u zagovaračke procese;
Ukazati na ulogu donosioca odluka u narušavanju stanja okoliša;
Povezati donosioce odluka, organizacije, institucije i lokalne aktere koji zajednički mogu riješiti problem;
Promovisati primjere društvene odgovornosti kompanija i multipicirati pozitivne prakse u drugim zajednicama;
Poboljšati komunikaciju javnosti i kompanija o pitanjima i ulozi kompanija u zaštiti okoliša;
Osigurati implementaciju postojećih strateških dokumenata, zakona i procedura koji se tiču zaštite okoliša;
Zagovarati za uspostavljanje održivih programa kompanija u oblasti upravljanja vodnim resursima, šumama, otpadom, kvalitetom zraka, kvalitetom zemljišta, energijskom efikasnošću i obnovljivim izvorima energije.
Stvoriti uvjete za bolje i efikasniju kontrolu uticaja kompanija na okoliš;
Osmisliti i voditi kampanje koje će biti fokusirane na dugoročno rješenje problema vezanim za okoliš i koje će biti rodno osjetljive i rodno uključive.

Grantovi za inicijative društvene odgovornosti, prvi poziv: LINK

 

Grantovi za zagovaračke mreže

Dodjeljuju se za jačanje kapaciteta lokalnih organizacija i pružanje podrške u stvaranju partnerstva, odnosno umrežavanju organizacija civilnog društva u cilju podizanja svijesti i odgovornosti svih interesnih grupa (građana/ki, kompanija, vladajućih struktura) o očuvanju okoliša kroz zagovaračke kampanje.

Ciljevi projektnih aktivnosti su:

Poboljšati komunikaciju javnosti prema donosiocima odluka na lokalnom i ostalim nivoima vlasti;
Osigurati implementaciju postojećih strateških dokumenata, zakona i procedura koji se tiču zaštite okoliša;
Zagovarati za uspostavljanje održivih javnih usluga u oblasti upravljanja vodnim resursima, šumama, otpadom, kvalitetom zraka, kvalitetom zemljišta, energijskom efikasnošću i obnovljivim izvorima energije.
Uključiti građane i građanke u procese donošenja odluka, i implementacije projektnih aktivnosti;
Omogućiti bolji pristup informacijama o okolišnim temama i pitanjima za sve interesne grupe;
Stvoriti uvjete za bolje i efikasniju komunikaciju javnosti sa okolišnom inspekcijom;
Osmisliti i voditi kampanje koje će biti fokusirane na dugoročno rješenje problema vezanim za okoliš i koje će biti rodno osjetljive i rodno uključive.

Grantovi za zagovaračke mreže, prvi poziv: LINK

 

Grantovi za medije

Nastoje osigurati aktivno učešće medija u zagovaračkim inicijativama, kako bi se u medijskom okruženju razvio novi pristup eko temama; uvođenje okolišnih pitanja u dnevnu šemu medija, kreiranje multimedijalnih sadržaja o pitanjima okoliša koji će podsticati građane i građanke da se uključe u rješenje lokalnih pitanja, koji će biti edukativni alat, promotivni materijal za suživot čovjeka i prirode. Dodatni cilj ovog granta je razvijanje što bolje suradnje između medija i OCD-a.

Razvijati i objavljivati multimedijalne sadržaje o aktuelnim pitanjima zaštite okoliša i suživota sa prirodom;
Ukazivati na ključne okolišne probleme i predstavljaće mjere za njihovo rješenje;
Promovisati aktivnosti organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša;
Promovisati stručnu analizu okolišnih pitanja prije populističke ili političke analize;
Promovisati primjere dobre prakse u zaštiti okoliša;
Razvijati sadržaje edukativnog karaktera za djecu i mlade;
Osigurati glas stručne javnosti u medijskom prostoru;
Osmisliti i voditi kampanje koje će biti fokusirane na dugoročno rješenje problema vezanim za okoliš i koje će biti rodno osjetljive i rodno uključive.

Grantovi za medije, prvi poziv: LINK

Za koga su grantovi „Misli o prirodi!“

Ko može aplicirati za grantove „Misli o prirodi!“?

Organizacije civilnog društva i mediji registrovani u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, kao kompanija, d.o.o., udruženje ili fondacija
Organizacije civilnog društva koje ostvaruju statutarne ciljeve u oblasti od javnog interesa koji je predmet javnog poziva
Ko ne može aplicirati na grantove „Misli o prirodi!“?

Političke organizacije
Nevladine organizacije koje su inostrana predstavništva organizacija u BiH;
Religijske grupe
Nevladine organizacije čiji ciljevi nisu u skladu sa širim i/ili specifičnim ciljevima projekta Misli o prirodi!
Nevladine organizacije koje koriste finansijska sredstva ekonomske i druge resurse, direktno ili indirektno u svrhu pojedinaca, grupe ili bilo kog vida organizacije koja je ne bilo koji način povezana sa terorizmom
Organizacije čiji su pojedinci ili članovi na listi sankcioniranih pojedinaca ili grupa EUnje ili fondacija

Kakvu podršku dobijaju grantiji?

Projekat Misli o prirodi! će pored finansijske podrške, dodjele bespovratnih grant sredstava, u ovisnosti od vrste granta korisnicima granta obezbijediti i podršku u izgradnji kapaciteta koja će se ogledati u:

Edukacije za finansijski i administrativni menadžment;
Edukacije za zagovaranje, obuhvatanje šire populacije;
Prenošenje znanja i iskustava u implementaciji projekata.
Odgovori na sva pitanja koja su zainteresovani poslali mailom do 15. januara možete pronaći OVDJE.

CPCD ohrabruje i podstiče organizacije civilnog društva da u svojim projektim prijedlozima budu orijentirani na postizanje navedenih ciljeva inovativnim i kreativnim pristupom i uz kritičko razmišljanje.

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

Back To Top
X