kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Međunarodna konferencija logistike u Bosni i Hercegovini

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine 8. 9. 2023. godine u hotelu Hills na Ilidži organizira Međunarodnu konferenciju logistike u Bosni i Hercegovini.
Na konferenciji će učestvovati logistički stručnjaci, špediteri, prijevoznici i distributeri koji će se u okviru panelnih sesija moći informirati o aktuelnostima u ovoj branši. Primarni fokus ove konferencije je na inovativnosti i tehnologiji lanaca nabavke, a učesnicima će biti prezentirani svi raspoloživi alati, tehnike, podaci te mogućnosti umrežavanja i ostala postignuća u ovom području.
Konferencija povezuje naprednu logistiku i stručnjake lanaca snabdijevanja u svrhu njihovog umrežavanja, benchmarkinga, razmjene znanja i iskustava te novih tehnologija, kao i povećanja stepena konkurentnosti poslovnih sistema u BiH i regionu. Namijenjena je menadžerima kompanija u kojima značajnu ulogu u ostvarivanju poslovnih rezultata i funkcioniranju procesa u kompanijama imaju lanci nabavke i logistika.
Teme konferencije
Tokom konferencije učesnici će imati priliku sudjelovati u različitim sesijama vezanim za poslovna dostignuća i savjetovanje te steći nova znanja i vještine, što će im omogućiti poduzimanje prvih koraka prema uspješnom umrežavanju putem B2B sastanaka logističkih kompanija.
Osim toga, posjetioci će moći sudjelovati u stručnim panel-diskusijama o najnovijim tehnologijama i postignućima u području logističkih tehnologija, usluga, modernih pružatelja logističkih usluga, upravljanja lancima snabdijevanja (Supply Chain Management – SCM), kao i prezentacijama razvojnih mogućnosti željezničkih i lučkih kapaciteta i modernog upravljanja transportom i skladištem u BiH i regionu.
Na konferenciji se očekuje više od 150 učesnika, među kojima su i predstavnici nadležnih bh. institucija, vodećih kompanija u području špedicije, logistike, upravljanja cestovnim operaterima, morskim i zračnim lukama, upravljanja željeznicama, predstavnici vodećih kompanija korisnika usluga u ovom području, predstavnici financijskih institucija, banaka, osiguravajućih društava i sl.
Kako učestvovati?
Cijena kotizacije iznosi 90,00 KM po učesniku. Cijena za dva učesnika iz iste kompanije iznosi 70,00 KM po učesniku, a za tri ili više učesnika iz iste kompanije 50,00 KM po učesniku. U cijenu je uračunat PDV. Više informacija na https://logistikabih.ba/.
Paralelno sa održavanjem ove konferencije, učesnici će moći posjetiti izložbene štandove sponzora.
S obzirom na veliki značaj konferencije, ovaj događaj je izuzetna prilika za promociju interesa zainteresiranih regionalnih i domaćih kompanija, ali i prilika za ostvarivanje kontakata i dogovaranje poslovne suradnje. Sponzoriranjem konferencije postajete aktivni učesnik susreta i dio događaja koji će proširiti i produbiti odnos Vaše kompanije sa ciljnim tržištem.
Ukoliko ste zainteresirani za sponzorstvo ili Vam je potrebno više informacija, možete nas kontaktirati na telefon +387 33 566 174 i/ili e-mail: kristina.cosic@komorabih.ba

 

Izvor: https://komorabih.ba/

Back To Top
X