kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Medica Zenica organizuje peti ciklus interreligijskog učenja

Medica Zenica je partnerska organizacija u BiH za implementaciju Evropskog projekta za interreligijsko učenje – EPIL od 2002. godine i s tim u vezi ima čast upoznati sve zainteresovane da se nastavlja peti ciklus studija – EPIL Study CourseV 2020 – 2021.

Od 2002. godine oko 80 žena i djevojaka je učestvovalo u četiri studijska ciklusa interreligijskog učenja, te je stoga upravni odbor EPIL-a odlučio da pokrene i peti studij i srdačno pozove žene iz Turske, Austrije, Bosne i Hercegovine i Holandije da se prijave na peti ciklus interreligijskog učenja (2020-2021).

„Medica“ Zenica poziva sve zainteresovane žene i djevojke iz Bosne i Hercegovine da se prijave. EPIL je jedinstven program učenja kroz pažljivo sastavljenu mješavinu akademskih podataka, živih susreta sa ljudima i zajednicama, vježbanje dijaloga i obostranog učešća u religijskom i duhovnom životu.

Zašto je pokrenut Evropski projekat za intereligijsko učenje između pripadnica kršćanske i islamske religije?

EPIL je jedinstven način učenja koji pored profesionalnog znanja, nudi živi kontakt i susret sa ljudima različitih religijskih zajednica i trening o međureligijskom dijalogu. Religija oblikuje identitete ljudi i uslovljava njihove odnose. Iako je religija često bila uzrok kofliktima u Evropi, ona je s druge strane potaknula ljude da se bore za slobodu, ljudsko dostojanstvo i emancipaciju. Čak i u svjetovnim društvima moderne Evrope religija još uvijek ima uticaj na stvaranje sistema vrijednosti, dubokih ubjeđenja i načina življenja.

U međuvremenu, na scenu je došla nova generacija koja želi znati kakav će uticaj na njihove živote imati „integracija“ i zajednička budućnost. Da bi dobili odgovore na takva pitanja, pripadnici te generacije trebaju naučiti kako poimati etniju, religiju i kulturu kao izvore identiteta ali i kao načine prepoznavanja i poštivanja različitosti.

Koji su ciljevi EPIL-a?

Cilj ovakvog vida edukacije je da se pronađe novi način zajedničkog mirnog i konstruktivnog života u svim religijskim zajednicama u Evropi. Edukacija je fokusirana na kršćansko-muslimanskim odnosima i ulozi žena u kreiranju kulture mira.

Projekat teži da:

pokaže kako su islam i kršćanstvo „sistemi postojanja u svijetu“
istraži prirodu religijske slobode u svjetovnom i demokratskom sklopuevropskih društava
izgradi svijest o historijskoj ulozi islama u Evropi i načinu kakouspomene oblikuju odnose u svakodnevnom životu
analizira uvjete koji mogu dovesti do zloupotrebe religije u nereligijskesvrhe i da indentifikuje načine kako da se to izbjegne
razvije gender/spolnu perspektivu, sa fokusom na gledišta i doprinosežena
iskoristi potencijal religije za stvaranje svakodnevne religije mira idruštvene harmonije, i istraži ulogu žene u ovom procesu
obuči studente u dokazanim metodama dijaloga, komunikacije i posredovanja u konfliktima

Ko može aplicirati?

Sve zainteresovane žene, posebno one koje su aktivne u religijskim zajednicama/ crkvama/islamskim zajednicama, žene koje rade u obrazovanju, u medijima, ili u drugim organizacijama i institucijama. Žene koje su u svom privatnom i profesionalnom životu spoznale vrijednost međureligijskog suživota.

 

Uslovi

Završen fakultet, ili srednja škola sa najmanje tri godine dodatne edukacije ili tri godine profesionalnog rada.
Aktivno poznavanje engleskog jezika, te poznavanje rada na računaru.
Zainteresirani prilažu popunjen aplikacijski formular na engleskom jeziku.

Jezici

Jezici modula su maternji jezik i engleski. Diplomski rad se piše na maternjem jeziku.

 

Bodovi/ diploma

Da bi dobile diplomu, studentice trebaju učestvovati u cjelokupnom programu i napisati diplomski rad ili projekat. Diplomu izdaje EPIL.

 

Registracija:

Zainteresovane kandidatkinje svoje aplikacije na engleskom jeziku mogu dostaviti do 26.01.2020.godine do 23:59h, na email medica1@bih.net.ba ili na adresu:
Medica Zenica (za EPIL V)
Krivače 40
72000 Zenica

Aplikacije koje stignu poslije navedenog datuma neće se uzimati u razmatranje.

 

Liflet

Poziv

Prijavni obrazac

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

Back To Top
X