kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

MATRA program za društvene promjene

Opći ciljevi:

Program društvene transformacije u okviru MATRA je napravio aktivan doprinos promicanju sigurnosti, saradnje i demokratije u srednjoj i istočnoj Evropi i odabranim susjednim zemljama Evropske unije. Od 1994. godine, holandska vlada je koristila MATRA program da podstiče društveni oporavak u zemljama širom regije.

MATRA je kratica za maatschappelijke transformatie, što znači “društvena transformacija”. Dio je Nizozemskog fonda za regionalna partnerstva (Netherlands Fund for Regional Partnerships – NFRP) koji podržava trenutne i potencijalne zemlje kandidate za članstvo u EU i zemlje Istočnog partnerstva u njihovim pokušajima da ispune uslove potrebne procesima pridruživanja EU (npr. Kopenhagenski kriteriji i/ili Sporazumi o pridruživanju sa EU). Partnerstvo dopunjava napore Evropske komisije i ima za cilj da pomogne zemljama na rubu Evropske unije da ojačaju demokratiju i vladavinu zakona, te na taj način poboljšaju stabilnost.

 

Koje aktivnosti se finansiraju:

Cilj MATRA-e je doprinijeti društvenoj transformaciji, vodeći održivom odnosu vlasti i građana na područjima pluralne demokratije, vladavine zakona i ljudskih prava, koristeći nizozemsko iskustvo gdje je to moguće.

Imajući u vidu ovaj cilj, podrška se pruža organizacijama civilnog društva za promicanje konstruktivnog dijaloga između vlade i civilnog društva kroz projekte usmjerene na potražnju.

Cilj je povećati odgovornost i transparentnost vlasti u BiH, uticati na politike i zakonodavstvo, i/ili pratiti njihovu provedbu u sljedećim oblastima:

Vladavina zakona, uključujući reformu pravosuđa i javne uprave, kao i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala;
Poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, sa posebnim naglaskom na branitelje ljudskih prava, jednaka prava LGBTI osoba i slobodu vjeroispovijesti i vjerovanja;
Sloboda izražavanja i nezavisni mediji, uključujući sigurno radno okruženje za novinare u tradicionalnim i digitalnim medijima.
Socijalne i ekonomske reforme u svjetlu BiH pristupanja Evropskoj uniji;
Stabilnost i sigurnost, sa naglaskom na migracije, antiterorizam i suzbijanje nasilnog ekstremizma.

Rok za prijave:

Prijave se mogu podnijeti tokom cijele godine. Podneseni prijedlozi projekata ocjenjuju se u tri kruga (1. krug do 1. aprila/travnja; 2. krug do 1. jula/srpnja i 3. krug do 1. oktobra/listopada).

Kriterij podobnosti:

Sljedeće aktivnosti i vrste projekata nisu prihvatljivi za finansiranje u okviru MATRA-e:

ne mogu biti odobreni projekti koji se ne odnose na gore navedene teme;
projekti sa pretežno akademskim fokusom, tj. istraživanja i studije izvodljivosti;
projekti koji uglavnom ili isključivo uključuju isporuku robe ili materijale;
infrastrukturni ili građevinski projekti;
stipendije ili obrazovni programi;
humanitarna pomoć;
projekti koji su primarno nastavak prethodnih ili tekućih projekata, finansirani od strane MATRA-e ili drugih donatora.

Kako aplicirati:

Molimo vas da pogledate https://www.netherlandsandyou.nl/latest-news/news/2020/01/24/matra-2020-bosnia-and-herzegovina za više informacija.

Kontakt:

Ambasada Kraljevine Nizozemske

Email: fatima.krivosija@minbuza.nl ili leila.fetahagic@minbuza.nl

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net/vijesti/pozivi-za-projekte/matra-program-za-drustvene-promjene/

Back To Top
X