kalendar

April 23, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

Plaćena praksa za mlade članove/članice bh. dijaspore | USAID Diaspora Invest (Rok: 30.03.2023.)

USAID projekat „Diaspora Invest“ u saradnji sa Američkom trgovačkom komorom u BiH raspisuje javni poziv za mlade članove/ice bh. dijaspore za učešće u programu organizacije poslovne prakse/stažiranja pri kompanijama u Bosni i Hercegovini, a poziv obuhvata mlade od 18 do 30 godina starosti, koji žele iskusiti poslovnu praksu/stažiranje u jednoj od kompanija u domovini, a koja odgovara njihovoj struci, usmjerenju, interesovanju i potrebama.

Ovaj poziv obuhvata članove/ice bh. dijaspore (ljude porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji su najmanje 3 godine u kontinuitetu u posljednjih 5 godina živjeli u inostranstvu) koji imaju od 18 do 30 godina, a koji su: studenti/ice dodiplomskih i postdiplomskih studija ili su završili dodiplomske ili postdiplomske studije.

Aktivnosti će se realizirati u periodu od jula 2023. do decembra 2023. godine, a po izboru prijavljenih kompanija (krajem maja), selekciji kandidata/kandidatkinja za stažiranje (početak juna), te sklapanju sporazuma za realizaciju stažiranja (krajem juna). Realizacija pripremnih trening programa bi se provela online putem u julu, a sama praksa u julu/august/septembru – što će se dodatno precizirati pojediničnim planovima za svakog učesnika/cu programa.

Aplicirajte na: https://bit.ly/diaspora-internship-2023

Back To Top
X