kalendar

May 10, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 12, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

Konkurs za grant, borba protiv korupcije

Organizacija Hermes centar za transparentnost i digitalna ljudska prava u saradnji sa Fondacijom Obnovljiva sloboda raspisuje konkurs za dodjelu granta za projekte na prostoru Evrope, u oblasti borbe protiv korupcije-životna sredina i javno zdravlje.

OBLAST:
Ljudska prava

 

OPIS
Fond za didgitalne zviždače je program mikro-grantova koji ima za cilj da istraživačkim novinarskim grupama i organizacijama za ljudska prava pribavi finansijsku, operativnu i stratešku podršku u pokretanju sigurne inicijative za digitalno prijavljivanje nepravilnosti, kao dijela njihove društvene misije. Grantovi su u iznosu do EUR3,000, kao i tehničke i konsultantske usluge za podršku inicijative za digitalno prijavljivanje.

 

USLOVI
Da bi aplicirali za dodjelu granta, kandidati su u obavezi da posjeduju detaljan projekat. Neophodan je visok nivo znanja engleskog jezika.

 

NAČIN PRIJAVE
Kandidati su u obavezi da popune digitalni aplikacioni formular putem sljedećeg linka: https://grants.whistleblowingfund.org/new

 

ROK ZA PRIJAVU:
20. juli 2020. godine

 

Detaljnije na: https://www.whistleblowingfund.org/

 

Preuzeto: https://www.mreza-mira.net/vijesti/pozivi-za-projekte/konkurs-za-grant-borba-protiv-korupcije/

Back To Top
X