kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Konkurs o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem licitacije u Radnoj zoni Zenica I i ponovljeni konkurs o prodaji građevinskog zemljišta putem licitacije u Radnoj zoni Zenica I

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima (“Službene novine Federacija BiH” br. 66/13, 100/13), člana 2. 3. i 7. Pravilnika o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova ( ” Službene novine Federacije BiH” br. 17/14) člana 7. Odluke o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta putem licitacije u Radnoj zoni Zenica I br: 01-27-936/19 od 26.12.2019. godine, donešene na 45. sjednici Gradskog vijeća, održanoj dana 26.12.2019., Gradonačelnik Grada Zenica objavljuje

Konkurs o prodaji za 9 (devet) parcela

Ponovljeni konkurs za 2 (dvije) parcele

Back To Top
X