kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Konkurs Fondacije Granoff za stipendiranje 20 studenata

FONDACIJA GRANOFF (u osnivanju) oglašava konkurs za stipendiranje 20 studenata na godišnjem nivou sa područja Bosne i Hercegovine.

Cilj fondacije je podrška obrazovanju mladih, talentovanih i vrijednih studenata kroz njihovo školovanje a sve u svrhu stvaranja obrazovnih mladih ljudi koji će svojim radom i zalaganjem stvoriti uslove za ostvarivanje vlastitih ciljeva, a time i doprinijeti cjelokupnom drustvu. Fondacija je nastala na incijativu osnivača kompanije Granoff, Emira Granova koji zajedno sa svojim poslovnim partnerima želi olakšati školovanje studenata u BiH.

Kome je je konkurs namjenjen?

Studenti koji se natječu za dobivanje stipendije, moraju biti redovni studenti na jednom od Univerziteta u Bosni i Hercegovini, koji ne primaju drugu stipendiju. Uz to je važan prosjek ocjena, a ogleda se i financijska situacija i broj članova porodice iz koje student dolazi. U ocjenjivanju će se voditi računa i o vannastavnim aktivnostima aplikanata. Visina stipendije po studentu je 100 KM mjesečno (deset mjeseci u toku godine).

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objave.

Uslovi konkursa

Stipendiju, za vrijeme trajanja redovitog studija, može dobiti student koji udovoljava sljedećim uslovima:

Državljanin/ka Bosne i Hercegovine
Redovni student Univerziteta u Bosni i Hercegovini
Slabija socio-ekonomska situacija
Nije primalac stipendije ili druge novčane pomoći za školovanje od neke druge institucije
Prijava

Prijava na konkurs sadrži:

Obavezna dokumentacija:

popunjen prijavni list
molba za dodjelu stipendije s kratkim CV-ijem i vlastoručnim potpisom
uvjerenje o redovnom školovanju
potvrda o prosjeku ocjena (ovjerena kopija indeksa)
ovjerena izjava o neprimanju stipendije od drugih ustanova
ovjerena kućna lista (dostupna u mjesnim općinskim uredima)
lična fotografija
potvrda o visini posljednje tri plate, odnosno posljednje tri penzije za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu ili primaju penziju (kopija izrezaka o plati ili penziji)
potvrda o neuposlenosti za članove domaćinstva koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se porodica uzdržava).
Dodatna dokumentacija:

potvrda o redovnom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog domaćinstva.
potvrda o osvojenim nagradama na kantonalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini
Sve dokumente poslati na email adresu: fondacija@granoff.de
Kandidati sa najvećim brojem bodova će biti kontaktirani da dostave originalne prateće dokumente.

Obrazac možete preuzeti ovdje.

Više inormacija na http://www.granoff.de/fondacija

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

Back To Top
X