kalendar

October 4, 2023
  • KLOKO radionica sa trudnicama

skip to Main Content

Javni poziv za upis kandidata u školu „Upravljanje lancima nabavke (SCM)“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine objavljuje javni poziv za upis kandidata u školu „Upravljanje lancima nabavke/Supply Chain Management“.

 

Na tragu uspješne realizacije projekta „FIATA škola špedicije“, Sektor za edukaciju VTK/STK BiH je u suradnji sa Međunarodnim savezom špediterskih udruženja sa sjedištem u Švicarskoj (FIATA) razvio nastavni plan i program škole „Upravljanje lancima nabavke / Supply Chain Management“, koji je komplementaran programu „FIATA škole špedicije“. Ovaj program edukacije namijenjen je uposlenicima kompanija koje se bave špedicijom, logistikom, nabavkom, vanjskom trgovinom, transportom, izvozom, uvozom i generalno osobama koje žele da se profiliraju u navedenim oblastima.

 

Proces edukacije „Upravljanje lancima nabavke/Supply Chain Management“ se realizira kroz sedam (7) modula nastavnog plana i programa koji je izrađen u skladu sa standardima FIATA-e, a koji uključuje sljedeće module:

 

• Modul 1: Upravljanje lancima nabavke
• Modul 2: Upravljanje međunarodnim transportom
• Modul 3: Globalna nabavka
• Modul 4: Finansijski menadžment
• Modul 5: Upravljanje ugovorima
• Modul 6: Upravljanje proizvodnjom i operacijama
• Modul 7: Upravljanje globalnim marketingom

 

Sve dodatne informacije možete dobiti u pozivnom pismu i programu (prilog) ili pozivom na broj telefona +387 33 566 204.

 

Pozivno pismo

Program

Prijava

 

Izvor: http://www.komorabih.ba

Back To Top
X