kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Javni poziv za upis kandidata u „FIATA školu špedicije“ (ciklus za školsku 2022/2023. godinu)

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH)  objavljuje javni poziv za upis kandidata u „FIATA školu špedicije“ (ciklus za školsku 2022/2023. godinu).

Proces edukacije u okviru „FIATA škole špedicije“ realizira se kroz četrnaest (14) modula nastavnog plana i programa, u skladu sa standardima Međunarodnog saveza špediterskih udruženja (FIATA), a uključuje sljedeće module:

o          Uvod u špediterstvo

o          Pomorski transport

o          Kontejnerizacija i kontejnerski transport

o          Zračni transport

o          Cestovni transport

o          Željeznički transport

o          Intermodalni i multimodalni transport

o          Nacionalni/međunarodni prijevoz tereta unutarnjim plovnim putevima

o          Carinske procedure i INCOTERMS

o          Logistika

o          Skladištenje i distribucija

o          Transportno osiguranje

o          Transport opasne robe

o          Informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) u špediterstvu

Nakon što kandidati odslušaju nastavu, organizira se polaganje kvalifikacijskih ispita za svih 14 modula, te finalnog ispita na kraju škole. Svi kandidati koji ispune obaveze u pogledu zadovoljenja kriterija ispita, ostvaruju pravo na izdavanje prestižne FIATA diplome, međunarodno priznatog i prepoznatog dokumenta koji služi kao dokaz posjedovanja stručnih kompetencija iz onih oblasti koje čine nastavni program škole.

Prijava učešća u „FIATA školi špedicije“ se vrši popunjavanjem on line prijavnog obrasca

Nakon izvršene prijave, kontakt sa polaznikom preuzima voditelj projekta sa potvrdom prijema prijave i daljim uputstvima.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je petak, 16. septembar 2022. godine do 14:00 sati.

„FIATA škola špedicije“ je program edukacije namijenjen uposlenicima kompanija iz oblasti špedicije, logistike, vanjske trgovine, transporta, izvoznicima, uvoznicima i osobama koje žele da se profiliraju u navedenim oblastima. VTK BiH uspješno organizira „FIATA školu špedicije“ na osnovu postojeće akreditacije VTK BiH kod Međunarodnog saveza špediterskih udruženja (FIATA), za koju naša institucija prolazi složeni proces re-validacije svakih 5 godina. S tim u vezi, imamo obavezu da inoviramo nastavne planove i programe, kako bi polaznici škole bili upoznati sa najaktuelnijim temama i oblastima iz modula koji čine „FIATA školu špedicije“.

Za učešće u „FIATA školi špedicije“ je predviđena kotizacija u iznosu od 1.800,00 KM (cijena s PDV-om), uz mogućnost plaćanja na 3 rate po 600,00 KM, pri čemu je prvu ratu potrebno uplatiti prije početka nastave. U cijenu kotizacije je uključeno:

  • Edukacija u skladu sa nastavnim planom i programom (14 modula/dana)
  • Priručnik „FIATA škola špedicije“
  • Elektronske prezentacije (14 modula)
  • Pribor i radni materijali
  • Osvježenje na pauzama (za polaznike koji školu pohađaju u učionici)
  • FIATA diploma iz Švicarske (dodjeljuje se nakon položenog finalnog ispita)

Predviđeni početak nastave za školsku 2022/2023. godinu je kraj septembra/početak oktobra 2022. godine. Dinamikom realizacije „FIATA škole špedicije“ predviđena je organizacija ukupno 14 modula kroz vremenski period od cca. 7 mjeseci, pri čemu realizacija jednog modula traje jedan radni dan.

S tim u vezi, ukupno trajanje škole je 14 dana, pri čemu se držimo dinamike koja predviđa realizaciju 2 modula mjesečno (2 modula/dana mjesečno x 7 mjeseci = 14 modula/dana). Predviđeni završetak škole je planiran u martu 2023. godine, a detaljna dinamika realizacije nastave (sa satnicom) biće dogovorena direktno sa prijavljenim polaznicima škole.

Nastava će se održavati u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH, a u slučaju pogoršanja epidemiološkog stanja nastava će se održavati online putem Zoom aplikacije.

Organizator će pratiti razvoj situacije sa pandemijom koronavirusa (COVID-19), te u slučaju da na snagu stupe mjere (naredbe) nadležnih kriznih štabova koje ograniče ili zabrane javna okupljanja, VTK BiH zadržava pravo da održavanje nastave u okviru škole realizira isključivo u online formatu.

Vaša kontakt osoba za sve dodatne informacije u vezi sa školom je Asim Kraković, voditelj projekta „FIATA škole špedicije“ u Institutu za edukaciju VTK BiH.

Kontakt telefon: 033/566-206 ili 033/566-200

E-mail: asim.krakovic@komorabih.ba

 

Izvor:https://komorabih.ba/

Back To Top
X