kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Javni poziv za učešće u YEP Inkubatoru poslovnih ideja Grad Zenica

Investicijska fondacija IMPAKT Sarajevo i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz podršku Vlada Švicarske, a koji je tokom 2018. i 2019. godine u saradnji sa 32 lokalne zajednice u BiH realizirao YEP inkubator poslovnih ideja u kojem je podržano osnivanje 120 novih poslovnih poduhvata širom BiH, nastavlja realizaciju aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju preduzetništva i očuvanju radnih mjesta u obrtima i malim preduzećima, a u saradnji sa lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Više informacija o YEP inkubatoru poslovnih ideja dostupno je na www.impakt.ba
U sklopu zajedničke saradnje između Investicijske fondacije IMPAKT i Grada Zenica na realizaciji YEP inkubatora poslovnih ideja 2020 već se realizuje program mentorske i savjetodavne podrške za postojeće obrtnike i preduzetnike kako bi im se pružila podrška u savladavanju negativnih posljedica COVID 19 pandemije i normalizacija poslovanja.
Predmetni Javni poziv raspisuje se u svrhu prijava za učešće u programu razvoja preduzetništva YEP inkubator poslovnih ideja 2020.

Kako aplicirati na Program?
Prijave na odgovarajućem prijavnom formularu podnose se najkasnije do 24.07.2020. godine. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski, na zvaničnoj web stranici http://www.zenica.ba/ ili lično na Info pultu Grada Zenica.
Više informacija moguće je dobiti u Službi za privredu i upravljanje razvojem Grada Zenica, ulica Trg BiH 6, na telefon 032 44 76 93.
ili pak putem e-mail-a masa.skrbic@zenica.ba ili na broj telefona: 033 202 043 kao i e-mail-a info@impakt.ba

Tekst Javnog poziva
Prijavni formular

 

Izvor: http://www.zenica.ba/

Back To Top
X