kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Javni poziv za sufinansiranje programa Stariji brat, starija sestra

Dana 24.08.2020. godine Fondacija za podršku i razvoj mentorskih programa „Stariji brat, starija sestra“ raspisuje javni poziv za sufinansiranje programa „Stariji brat, starija sestra“.

Cilj poziva je osigurati podršku za implementaciju mentorskog programa “Stariji brat, starija sestra” u različitim lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

Program Stariji brat, starija sestra

„Stariji brat, starija sestra“ je mentorski program kroz koji se spajaju volonter* (stariji brat/sestra) i dijete (mlađa sestra/brat) s ciljem razvijanja kvalitetnog, brižnog i podržavajućeg odnosa. Taj se cilj ostvaruje putem dva oblika:

– rad volontera s djetetom i

– rad stručnjaka s volonterima.

Program je namijenjen djeci uzrasta 6-14 godina koja potiču iz porodica sa narušenim odnosima i specifičnih rizičnih životnih okolnosti, dok su volonteri mlade osobe 20-30godina starosti.

Program “Stariji brat, starija sestra” djeci pruža podršku kroz druženje sa volonterima, koji su obučeni za mentorski rad i svoje uloge „starije braće“ ili „starijih sestara“. U okviru programa djeca se individualno druže sa volonterima koji im postaju modeli za usvajanje socijalno prihvatljivih ponašanja, kvalitetno provođenje slobodnog vremena i koji ih podržavaju u razvoju životnih vještina i širenju socijalne mreže. Tokom druženja djeca i volonteri najradije odlaze u kino, šetnje, na kolače, kuglanje, plivanje, klizanje, a posebno zadovoljstvo su im zajednički izleti i kreativne radionice na kojima se ostvaruju prijateljstva s drugom mlađom braćom i sestrama.

Više detalja o načinu implementacije programa sadržano je u Standardima za implementaciju programa, koje zainteresovane organizacije mogu dobiti na upit.

Savjetujemo organizacijama koje po prvi put planiraju realizirati program „Stariji brat, starija sestra“ da se jave Fondaciji za više informacija kako bi dobili uvid u sve aktivnosti u sklopu programa.

Uvjeti i procedure za apliciranje

Na ovaj poziv mogu se prijaviti sve nevladine organizacije sa područja Bosne i Hercegovine, koje imaju iskustva u rada sa djecom u riziku, te volonterskim grupama mladih.

Fond namijenjen implementaciji programa „Stariji brat, starija sestra“ je ograničen i bit će raspoređen na osnovu rang liste pristiglih aplikacija.

Sredstva za sufinansiranje programa „Stariji brat, starija sestra“ koja se mogu potraživati ovim pozivom su određena posebnim algoritmom sa definisanim minimalnim i maksimalnim iznosom, u odnosu na broj uključene djece i volontera u program. Za organizacije koje prvi put apliciraju, maksimalan broj parova djece i volontera je 15.

Minimalni iznos sredstava je 5.000 KM

Maksimalni iznos sredstava je 15.000 KM

Sredstva koja se potražuju za sufinansiranje mogu biti maksimalno 70% od ukupne vrijednosti projekta. Aplikant je dužan osigurati ostala sredstva iz vlastitih izvora ili od drugih donatora.

Napomena: ukoliko ste već bili korisnik naših sredstava prethodnih godina, iznos odobrenih sredstava za svaku narednu godinu će se smanjivati za 10% u cilju osnaživanja organizacija za rad na lokalnoj održivosti programa.

Sufinansiranje se odnosi na programski ciklus 2020./2021., a sve aktivnosti se trebaju realizirati u periodu od 01.10.2020. do 30.06.2021.

U sklopu procesa apliciranja, svi aplikanti su dužni dostaviti kopiju rješenja o registraciji udruženja, te bilans stanja i uspjeha za prethodnu godinu, kao i kratki CV/biografiju koordinatora i osobe zadužene za savjetodavni rad sa volonterima (ukoliko ta osoba nije koordinator projekta).

Sredstva dodijeljena unutar ovog poziva mogu finansirati osoblje i administrativne troškove do najviše 35% od traženog iznosa. Preostalih 65% sredstava mora biti korišteno za programske aktivnosti projekta.

Aplikanti mogu, ali ne moraju imati partnera u projektu. Partneri u projektu mogu biti druga udruženja, obrazovne, socijalne i druge ustanove. Ukoliko aplikanti imaju partnere, potrebno je u aplikacionoj formi dostaviti i sporazum o saradnji.

Udruženja koja budu odabrana za implementaciju će pregovarati sa Fondacijom o načinu utroška planiranih sredstava, a u skladu sa Standardima za implementaciju programa. Primjena Standarda je obvezujuća za sva udruženja kojima će biti dodijeljena sredstva.

Način i rok dostavljanja projektnog prijedloga

Aplikaciona forma se popunjava online na linku: https://forms.gle/Fdsrrm3MBtCTNhmk8

Rok za apliciranje je 11.09.2020. godine do 16:00 sati

Nepotpune aplikacije, aplikacije koje pristignu nakon navedenog roka, aplikacije koje ne budu dostavljene na predviđeni način, neće biti uzete u razmatranje.

Evaluacija pristiglih prijedloga i odabir organizacija implementatora

Tim za evaluaciju projektnih prijedloga će činiti deset osoba i to:

– pet članova Upravnog odbora Fondacije

– Izvršni direktor Fondacije

– dva predstavnika volontera Fondacije

– dva predstavnika Osnivača Fondacije

Svi aplikanti će biti obaviješteni putem e-mail o ishodu njihove aplikacije najkasnije 30 dana od zatvaranja javnog poziva, te će rezultati javnog poziva biti objavljeni na web stranici mentorstvo.ba

Sva pitanja vezana za ovaj javni poziv možete uputiti putem emaila: info@mentorstvo.ba ili putem telefona 062 959 186 najkasnije do 8.9.2020. godine do 15h
Više informacija: mentorstvo.ba

Izvor:https://www.mreza-mira.net/vijesti/pozivi-za-projekte/javni-poziv-za-sufinansiranje-programa-stariji-brat-starija-sestra/

Back To Top
X