kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Javni poziv za sufinansiranje implementacije programa

Stariji brat, starija sestra

Dana 30.08.2021. godine Fondacija za podršku i razvoj mentorskih programa Stariji brat, starija sestra raspisuje javni poziv za sufinansiranje implementacije programa Stariji brat, starija sestra.

Cilj poziva je osigurati podršku za implementaciju mentorskih programa koji su usmjereni na pomoć djeci u riziku u različitim lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

Program Stariji brat, starija sestra

Stariji brat, starija sestra je mentorski program kroz koji se spajaju volonter* (stariji brat/sestra) i dijete (mlađa sestra/brat) s ciljem razvijanja kvalitetnog, brižnog i podržavajućeg odnosa. Taj se cilj ostvaruje putem dva oblika: rad volontera s djetetom i rad stručnjaka s volonterima. Volonteri se osnažuju za mentorski rad s djecom i kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme, te imaju mogućnost jačanja socijalnih vještina.

Više detalja o načinu implementacije programa sadržano je u Standardima za implementaciju programa, koje zainteresovane organizacije mogu dobiti na upit.

Više informacija o programu Stariji brat, starija sestra i radu Fondacije potražite na mentorstvo.ba

Savjetujemo organizacijama koje po prvi put planiraju realizirati program Stariji brat, starija sestra da se jave Fondaciji za više informacija kako bi dobili uvid u sve aktivnosti u sklopu programa.

Uvjeti i procedure za apliciranje

Na ovaj poziv mogu se prijaviti sve nevladine organizacije sa područja Bosne i Hercegovine, koje imaju iskustva u rada sa djecom u riziku i/ili djecom sa poteškoćama u razvoju, te volonterskim grupama mladih.

Sredstva za sufinansiranje programa Stariji brat, starija sestra koja se mogu potraživati ovim pozivom su određena posebnim algoritmom sa definisanim minimalnim i maksimalnim iznosom, u odnosu na broj uključene djece i volontera u program. Za organizacije koje prvi put apliciraju, maksimalan broj parova djece i volontera je 15.

Minimalni iznos sredstava je 5.000 KM

Maksimalni iznos sredstava je 15.000 KM

Sredstva koja se potražuju za sufinansiranje mogu iznositi maksimalno 70% od ukupne vrijednosti projekta. Aplikant je dužan osigurati ostala sredstva iz vlastitih izvora ili od drugih donatora.

Udruženja koja budu odabrana za implementaciju će pregovarati sa Fondacijom o načinu utroška planiranih sredstava, a u skladu sa Standardima za implementaciju programa. Primjena Standarda je obvezujuća za sva udruženja kojima će biti dodijeljena sredstva.

Način i rok dostavljanja projektnog prijedloga

Aplikaciona forma se popunjava online na linku: https://forms.gle/EkjMdnfPdJPrSiG5A

Rok za apliciranje  je 19.09.2021. godine do 00:00 sati.

Nepotpune aplikacije, aplikacije koje pristignu nakon navedenog roka, aplikacije koje ne budu dostavljene na predviđeni način, neće biti uzete u razmatranje.

Za zainteresovane organizacije bit će organizovan Info Zoom sastanak 9.9.2021. u 11h.

Prijave za info sastanak dostupne na linku: https://forms.gle/hMG3nmcTDgHu421x5

Kompletan javni poziv i aplikacionu formu potražite na mentorstvo.ba

Sva pitanja vezana za ovaj javni poziv možete uputiti putem emaila: info@mentorstvo.ba ili putem telefona 062 959 186  najkasnije do 15.9.2021. godine do 15h.

Izvor: https://www.mreza-mira.net/vijesti/pozivi-za-projekte/javni-poziv-za-sufinansiranje-implementacije-programa/
Back To Top
X