kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Javni poziv za pružanje mentoring usluga mikro i malim preduzećima i samostalnim preduzetnicima čije je poslovanje pogođeno pandemijom virusa korona (Covid-19)

Cilj pružanja mentoring usluga je unapređenje poslovanja i ponovno pokretanje poslovnih aktivnosti mikro, malih preduzeća i samostalnih preduzetnika čije je poslovanje pogođeno pandemijom virusa korona (Covid-19).
Mentoring usluge predstavljaju savjetodavnu nefinansijsku podršku mikro, malim preduzećima i samostalnim preduzetnicima u različitim oblastima poslovanja sa ciljem uklanjanja određenih prepreka u poslovanju.
Mentoring usluge pružaće mentori koristeći znanje, vještine i kompetencije stečeno radom na projektu DanubeChance 2.0 i metodologiju razvijenu u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).
SADRŽAJ MENTORING USLUGA
Mentoring usluge će obuhvatiti:

 • Savjetovanje preduzetnika o kvalitetnom donošenju poslovnih odluka;
 • Savjetovanje preduzetnika u vezi sa poslovnim izazovima;
 • Savjetovanje preduzetnika pri ponovnom pokretanju poslovnih aktivnosti.
  Sadržaj mentoring usluga:
 • (Samo)prepoznavanje i (samo)procjena parametara poslovanja;
 • Individualni pregled poslovne situacije sa mentorom i identifikacija poslovnih potreba;
 • Savjetodavna orijentacija za naredne poslovne korake.
  Sadržaj specijalističkog mentoringa:
 • Savjetovanje iz oblasti poslovnog planiranja, sa osvrtom na lekcije naučene iz prethodnog iskustva;
 • Savjetovanju kod promjene poslovnog modela;
 • Savjetovanje iz oblasti marketinga (uspostavljanje novih kanala prodaje i uvođenje novih proizvoda/usluga);
 • Savjetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama i konsultantskim uslugama kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja.
  Osnovni princip mentoring usluga je visokokvalitetna stručnost, profesionalna etika i dosljedno poštovanje povjerljivosti svih korporativnih podataka.
  USLOVI ZA UČEŠĆE
  Na Javni poziv se mogu prijaviti:
  • Mikro i mala preduzeća i samostalni preduzetnici koji se suočavaju sa poslovnim izazovima tokom i nakon pandemije virusa korona (Covid-19);
  • Mikro i mala preduzeća i samostalni preduzetnici koji žele restruktuirati svoje poslovanje/ponovo pokrenuti poslovnu djelatnost;
  • Registrovani su na teritoriji Republike Srpske;
  • Ne obavljaju djelatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.
  Izbor korisnika mentoring usluge biće izvršen prema sljedećim kriterijumima:
  • Inovativnost poslovne ideje,
  • Mogućnost za ponovno pokretanje posla,
  • Nivo motivacije i spremnost za saradnju.
  TRAJANJE
  Razvojna agencija Republike Srpske će pružati usluge mentoringa u periodu od 01.08.2021. godine do 30.11.2021. godine.
  POTREBNA DOKUMENTACIJA I NAČIN PRIJAVLJIVANJA
  Obrazac za prijavu se šalje na imejl: info@rars-msp.org najkasnije do 02. jula 2021. godine sa naznakom „Prijava na Javni poziv za pružanje mentoring usluga“.

Obrazac za prijavu Download

cidea.org

 

Preuzeto: https://www.mreza-mira.net/

Back To Top
X