kalendar

October 4, 2023
  • KLOKO radionica sa trudnicama

skip to Main Content

Javni poziv za projekte vođenja građanskih inicijativa i kampanja u borbi protiv korupcije

Centri civilnih inicijativa (CCI) kao implementator projekta Podrške građanima u borbi protiv korupcije koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) upućuje javni poziv organizacijama civilnog društva (udruženjima i fondacijama) iz Bosne i Hercegovine da podnesu prijedloge projekata usmjerenih na borbu protiv korupcije, s fokusom na rješavanje konrektnih problema identifikovanih na lokalnom nivou ili zagovaračkih inicijativa usmjerenih ka višim nivoima vlasti.

Javni poziv je otvoren kontinurano odnosno do konačne raspodjele sredstava raspoloživih za grantove. CCI će permanentno vršiti vrednovanje prispjelih prijedloga projekata i dodjeljivati grantove za odobrene inicijative, a informacije od značaja za oblast javnog poziva i odgovori na postavljena pitanja će periodično biti revidirani ili dopunjavani na web-stranici www.cci.ba. S tim u vezi, pozivamo sve potencijalne aplikante da se redovno informišu o novostima i dopunama javnog poziva.

Program malih grantova predviđa sljedeće iznose podrške namijenjene organizacijama civilnog društva čiji prijedlozi projekata budu odobreni:

do 15.000,00 USD vrijednost projekta na nivou lokalne zajednice, u trajanju do 12 mjeseci, i
do 50.000,00 USD je moguća vrijednost projekta namijenjenog za provođenje zagovaračkih aktivnosti i inicijativa usmjerenih ka višim nivoima vlasti, u trajanju do 18 mjeseci.
Od aplikanata se traži da dostave ispunjenu aplikacionu formu, te ostale aplikacijom zahtjevane dokumente i to isključivo putem on-line platforme za apliciranje dostupne na linku: http://tender.protivkorupcije.ba/

Dokumentaciju možete preuzeti na slijedećim linkovima:

Javni poziv
Aplikaciona forma
Forma budžeta
Izjava o partnerstvu

Preuzeto: https://www.mreza-mira.net/

Back To Top
X