kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2021. godinu

Mali lokalni projekti su sastavni dio razvojne saradnje Republike Češke u Bosni i Hercegovini i implementiraju se programom grantova kojim upravlja Ambasada Republike Češke u Sarajevu.

Uslovi za podnošenje zahtjeva za male projekte za 2021. godinu su sljedeći:

Podnositelj zahtjeva mora biti registrovana pravna osoba u Bosni i Hercegovini, čija osnovna djelatnost nije dobit (npr. nevladine organizacije, udruženje građana, akademske ustanove koje rade na lokalnim projektima; organizacije i agencije, koje svoje aktivnosti usmjeravaju na lokalni razvoj (npr. LAG). Podnositelji zahtjeva ne mogu biti državni organi, političke stranke ili pokreti.
Podnositelj zahtjeva može predati samo jedan projektni prijedlog.
Projekti se trebaju usmjeriti u sektoru Ekonomskog rasta sa naglaskom na energije iz obnovljivih izvora, sektor održivog korištenja prirodnih izvora i sektor javne uprave.
Kriterij za ocjenjivanje je sofisticiraniji / ambiciozni projekat koji bi uključivao element povećane zaposlenosti, socijalne uključenosti i / ili obrazovni element.
Visina granta: 200 000 CKZ – 500.000 CZK (cca 18 500 – 37 000 KM), iznos treba biti zaokružen. Grantovi se isplaćuju u KM. Ukupni iznos osobnih i putnih troškova, eventualno osiguranje i slično ne smije prelaziti 25% ukupnih troškova.
Finansijsko učešće u projektu je minimalno 30% od ukupne vrijednosti projekta (finansirane aktivnosti trebaju biti jasno navedene u formularu u bodu 6. – Projektne aktivnosti, tako da je jasno koji će dio projekta korisnik pokrivati svojim učešćem).
Implementacija projektnih aktivnosti je od marta do 31. oktobra 2021. godine. (Projekat mora biti završen i isplaćen do 31.10.2021. godine).
Zahtjev sa projektnom idejom mora biti poslan na identifikacijskom formularu do 02.10.2020. godine. Svi zahtjevi poslani nakon ovog termina će biti strogo odbijeni. Zahtjev moraju biti dostavljen u papirnoj i elektronskoj formi i mora imati: Identifikacijiski formular ispunjen na engleskom ili češkom jeziku, popunjen na kompjuteru, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe. Ukoliko nije javna institucija, mora se uz identifikacijski formular dostaviti kopija potvrde o pravnoj registraciji podositelja zahtjeva (pravne osobe) i dokument koji potvrđuju da je osoba, koja je potpisala formular ovlaštena zastupati, predstavljati i potpisati ugovore u ime podnositelja zahtjeva (pravne osobe).
Papírna verzija mora biti DOSTAVLJENA na adresu:

Razvojna saradnja

Ambasada Republike Češke

Franjevačka 13

71 000 Sarajevo

I u elektronskoj verziji na: development_sarajevo@embassy.mzv.cz.

Za dodatna pitanja obratite se Odjeljenju za razvojnu saradnju Ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini (tel. 033 587 052) ili posaljite e-mail na development_sarajevo@embassy.mzv.cz.

Dodatne informacije i aplikacioni formular možete pogledati i preuzeti OVDJE.

 

Preuzeto: https://www.mreza-mira.net/vijesti/pozivi-za-projekte/javni-poziv-za-prijavu-malih-lokalnih-projekata-za-2021-godinu/

Back To Top
X