kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje nabavke nove mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi

Na osnovu Programa mjera za unaprijeđenje poljoprivredne proizvodnje  u 2022. godini  na području Grada Zenica broj: 01-45-4078/22 od 22.02.2022. godine, Grad Zenica,  putem Službe za privredu, gradsku imovinu i upravljanje razvojem, raspisuje:

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje nabavke nove mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi

 

I             PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva je sufinansiranje nabavke nove mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi.

 

II           NAMJENA I IZNOS PODSTICAJNIH SREDSTAVA

 

Podsticajna sredstva su namjenjena za sufinansiranje nabavke nove mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi.

Ukupan iznos sredstava je 40.000,00 KM.

 

III         PRAVO UČEŠĆA


Pravo na učešće za odobravanje sredstava sufinansiranje nabavke nove mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi imaju poljoprivredni proizvođači koji nabave ili su nabavili dolje navedenu opremu u periodu od 01.09.2021 godine do dana podnošenja zahtjeva, a da:

–          podnosioci zahtjeva niti članovi domaćinstva nisu koristili ovu vrstu podsticaja od Grada Zenice u 2021. godini, osim onih koji su nabavljali UV plastičnu foliju za plastenike;

–          imaju mjesečna primanja po članu domaćinstva do 500 KM.

Dolje navedena mehanizacija i oprema će se sufinansirati:

  1. Traktori, motokultivatori, balirke za sijeno, samohodne kosačice, kopačice, freze i  priključci:

–          u iznosu do 50% vrijednosti nabavljene mehanizacije i priključaka (maksimalan iznos podsticaja je do 5.000,00 KM) za poljoprivredne proizvođače koji su registrovali poljoprivrednu djelatnost kao osnovnu ili dodatnu,

–          u iznosu do 30% vrijednosti nabavljene mehanizacije i priključaka (maksimalan iznos podsticaja je do 3.000,00 KM) za poljoprivredne proizvođače koji su nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

 

       2. Aparati za mužu krava:

–          u iznosu do 50% vrijednosti nabavljenog aparata (maksimalni iznos podsticaja je do 500,00 KM) za poljoprivredne proizvođače koji su registrovali poljoprivrednu djelatnost,

–          u iznosu do 30% vrijednosti nabavljenog aparata (maksimalni iznos podsticaja je do 300,00 KM) za poljoprivredne proizvođače koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

 

       3. Laktofrizi:

–          u iznosu do 50% vrijednosti laktofriza (maksimalni iznos podsticaja je do 3.000,00 KM) koji su registrovali poljoprivrednu djelatnost kao osnovnu ili dodatnu,

–          u iznosu do 30% vrijednosti laktofriza (maksimalni iznos podsticaja je do 2.000,00 KM) za poljoprivredne proizvođače koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

 

       4. Sistemi za navodnjavanje “kap po kap”:

–          u iznosu do 50% vrijednosti sistema (maksimalni iznos podsticaja je do 550,00 KM) za poljoprivredne proizvođače koji su registrovali poljoprivrednu djelatnost kao osnovnu ili dodatnu,

–          u iznosu do 30% vrijednosti sistema (maksimalni iznos podsticaja je do 330,00 KM) za poljoprivredne proizvođače koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

 

       5. Motorne prskalice za zaštitu bilja sa spremnikom:

–          u iznosu do 50% vrijednosti prskalica (maksimalni iznos podsticaja je do 500,00 KM), za poljoprivredne proizvođače  koji su registrovali poljoprivrednu djelatnost kao osnovnu ili dodatnu,

–          u iznosu do 30% vrijednosti prskalica (maksimalni iznos podsticaja je do 300,00 KM), za poljoprivredne proizvođače koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

 

       6. Oprema u pčelarstvu (vrcaljke, topionici za vosak, mašina za izradu satnih osnova):

–          u iznosu do 50% vrijednosti nabavljene pčelarske opreme (maksimalni iznos je 2.000,00 KM), za poljoprivredne proizvođače  koji su registrovali poljoprivrednu djelatnost  kao osnovnu ili dodatnu,

–          u iznosu do 30% vrijednosti nabavljene pčelarske opreme (maksimalni iznos podsticaja je do 1.300,00 KM) za poljoprivredne proizvođače koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

 

      7. Sušnice za voće, povrće i ljekobilje, sortirke,  sirarski kalupi, pakirke za voće, povrće i
ljekobilje, hladnjače  (panel i rashladni uređaji):

–          u iznosu do 50% od vrijednosti navedenih uređaja (maksimalni iznos je do 1.500,00 KM), za poljoprivredne proizvođače koji su registrovali poljoprivrednu djelatnost kao osnovnu ili dodatnu,

–          u iznosu do 30% od vrijednosti navedenih uređaja (maksimalni iznos podsticaja je do 900,00 KM), za poljoprivredne proizvođače koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

 

      8. UV plastenička folija:

–          u iznosu do 50% vrijednosti nabavljene UV folije za površinu plastenika od 200m(maksimalni iznos podsticaja je do 400,00 KM), za poljoprivredne proizvođače koji su registrovali poljoprivrednu djelatnost kao osnovnu ili dodatnu,

–          u iznosu do 30% vrijednosti nabavljene UV folije za površinu plastenika od 200 m(maksimalni iznos podsticaja je do 250,00 KM), za poljoprivredne proizvođače koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

9. Nabavka manjih silosa za skladištenje žitarica:

       –   u iznosu do 50% od vrijednosti silosa (maksimalni iznos  podsticaja je do 3.000,00 KM), za poljoprivredne proizvođače koji su registrovali poljoprivrednu djelatnost kao osnovnu ili dodatnu,

       –   u iznosu do 30% od vrijednosti silosa (maksimalni iznos je do 2.000,00 KM), za poljoprivredne               proizvođače koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost .

 

 IV             OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

 

Uz zahtjev za podsticaj podnosilac treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

  1. Ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji (za registrovane obrte) za navedenu djelatnost;
  2. Račun  ili predračun na ime podnosioca zahtjeva s fiskalnim računom za kupljenu mehanizaciju, priključke, aparate i drugu opremu (član 107. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost „Službeni glasnik, BiH“ br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 38/08, 65/10), original ili ovjerena kopija,
  3. Ovjerenu  izjavu podnosioca zahtjeva da nabavljena mehanizacija, priključci, aparati i druga oprema u poljoprivredi neće biti prodana ili otuđena u periodu od 2 godine od trenutka dobijanja podsticaja,
  4. Ovjerenu kućnu listu,
  5. Za sve punoljetne članove domaćinstva potvrdu o mjesečnim primanjima (zadnja tri mjeseca), potvrdu zavoda za zapošljavanje ili potvrdu o školovanju,
  6. Potvrdu o otvorenom aktivnom računu,

  7. Podnosioci zahtjeva koji imaju registrovanu poljoprivrednu djelatnost, dužni su dostaviti                                                                         Uvjerenje o izmirenim dospjelim poreskim obavezama za tekuću godinu (original ili ovjerena kopija).

 

 V              PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU

Postupak po Javnom pozivu provest će Komisija koju će imenovati GradonačelnikKomisija će na temelju zapisnika sa otvaranja zahtjeva sačiniti Izvještaj sa listom lica koja ispunjavaju i listom koja ne ispunjavaju uslove Javnog poziva. Na osnovu toga će donijeti prijedlog Odluke o dodjeli podsticajnih sredstava.

Grad Zenica će sa odabranim kandidatima zaključiti ugovor o dodjeli podsticajnih sredstava kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze. Nepotpune i ne blagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

NAPOMENA:
Podsticaj se može ostvariti samo  za jednu od gore navedenih stavki.

Mehanizacija, priključci, aparati i druga oprema koja je nabavljena na lizing, polovna ili putem komisione prodaje neće se uzimati u razmatranje i zahtjev će biti odbijen.

 

VI            NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Obrasci zahtjeva za prijavu na Javni poziv se mogu preuzeti na info pultu Grada Zenica. Zahtjev sa obaveznom dokumentacijom se dostavlja u zatvorenoj koverti, sa naznakom za „Javni poziv sufinansiranje nabavke nove mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi“ na protokol Grada Zenica. Rok za podnošenje zahtjeva je 30  dana, od dana objavljivanja javnog poziva  na  web stranici Grada Zenica. Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom se mogu dobiti u Službi za privredu, gradsku imovinu i upravljanje razvojem Grada Zenica,  na brojeve telefona 032/447-706 i 032/447-708, svakim radnim danom od 07.30 do 16.00 sati.

Zahtjev za podsticaj za nabavku nove mehanizacije, prikljucaka, aparat i druge opreme u poljoprivredi

Odluka o odobravanju sredstava namijenjenih za sufinansiranje projekata poboljsanja energetske efikasnosti stambenih zgrada

 

Izvor: https://www.zenica.ba/

Back To Top
X