kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje podsticajnih sredstava za proizvođače slatkovodne ribe

Na osnovu Programa mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2021. godini na području Grada Zenica broj: 01-45-3663/21 od 22.02.2021. godine, Grad Zenica, putem Službe za privredu i upravljanje razvojem, raspisuje:

JAVNI POZIV

  za podnošenje zahtjeva za odobravanje podsticajnih sredstava za proizvođače slatkovodne ribe

 

I.                    PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava za poljoprivredne proizvođače s područja Grada Zenice koji se bave uzgojem slatkovodne ribe.

 

II.                  NAMJENA I IZNOS PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Podsticajna sredstva su namjenjena  za uzgoj slatkovodne ribe  na području Grada Zenice . Iznos podsticaja je 500,00 KM po korisniku koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost i 1.000,00KM  za podnosioce zahtjeva koji su registrovali poljoprivrednu djelatnost kao osnovnu  ili dodatnu.

Ukupan iznos javnog poziva iznosi 1.500,00 KM.

 

III.                PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće za odobravanje podsticajnih sredstava za uzgoj slatkovodne ribe imaju poljoprivredni proizvođači s područja Grada Zenice:

·         Koji u RPG i RK  imaju prijavljenju proizvodnju slatkovodne ribe

 

 

IV.                POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev za podsticaj podnosioci trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Kratak opis proizvodnje slatkovodne ribe (kapacitet, ukupna godišnja proizvodnja, nabavka ili proizvodnja mlađi)
  • Kopija potvrde o otvorenom bankovnom računu
  • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim dospjelim poreskim obavezama (koji imaju registrovanu poljoprivrednu djelatnost) ne starije od 30 dana od dana predaje zahtjeva.

 

V.                    PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU

Postupak po Javnom pozivu provest će Komisija za kontrolu kandidata prijavljenih za podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji u 2021. godini. Komisija će izvršiti odabir korisnika na osnovu prispjelih prijava i provjerene dokumentacije. Grad Zenica će sa odabranim kandidatima zaključiti ugovor o dodjeli podsticajnih sredstava kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

 

VI.                 NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Obrasci zahtjeva za prijavu na Javni poziv se mogu preuzeti na info pultu Grada Zenica. Zahtjev sa obaveznom dokumentacijom se dostavlja u zatvorenoj koverti na protokol Grada Zenica sa naznakom „Javni poziv  za odobravanje podsticajnih sredstava za proizvođače slatkovodne ribe“. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva  na  web stranici Grada. Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom se mogu dobiti u Službi za privredu i upravljanje razvojem Grada Zenica,  na brojeve telefona 032/447-706 i 032/447-708, svakim radnim danom od 07:30 do 16:00 sati.

Zahtjev za podsticaj za proizvodnju slatkovodne ribe

 

Izvor: https://www.zenica.ba/

Back To Top
X