kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo

Vlada Federacija Bosne i Hercegovine donijela je na svojoj 229. sjednici, održanoj 09.07.2020. godine, Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu. Donošenjem ove Odluke ispunili su se svi preduslovi za objavu Javnog poziva za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definisana djelatnostima proizvodnje u sljedećim sektorima industrijske proizvodnje:
− Metalna, elektro i automobilska industrija,
− Industrija građevinskog materijala i nemetala,
− Drvna,papirnai grafičkaindustrija,
− Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće i
− Hemijska, farmaceutska industrija i industrija gume i plastike,
te da zapošljavaju najmanje 15 zaposlenika.

Cilj ovog Javnog poziva je stvaranje povoljnijeg okruženja i poboljšanje uslova za poslovanje u svim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine.

Javni poziv, zajedno sa Programom utroška redstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu, možete preuzeti sa stranice Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije: https://fmeri.gov.ba/javni-pozivi/kreditna-sredstva/kreditna-sredstva-2020/

Back To Top
X