kalendar

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 11, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

Javni poziv za izradu idejnog rješenja nagrade VTK/STK BiH

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine poziva sve autore i kreativne timove da se prijave na javni poziv za izradu idejnog rješenja godišnje nagrade Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH.

Svrha javnog poziva je dobivanje jedinstvenog idejnog rješenja nagrade Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

U javnom pozivu mogu sudjelovati amaterski ili profesionalni dizajneri – samostalni autori ili interdisciplinarni kreativni timovi.

Svaki od učesnika, autor ili tim, ima pravo sudjelovanja s najviše 3 (tri) prijave, to jest natječajna rada.

Datum početka natječaja je 20. 01.2020. godine, kada  se u dnevnim novinama objavio javni poziv, a na web stranici Komore dokumentacija za nadmetanje.

Rok za primanje natječajnih radova je 20. 02. 2020. godine.

Autori imaju pravo postavljati pitanja vezana uz javni poziv isključivo putem elektronske pošte na adresu: sejla.delic@komorabih.ba. Rok za postavljanje pitanja je 31.01.2020.  Ukoliko se ocijeni da postavljeno pitanje i odgovor mogu pomoći pojašnjenju i poboljšanju teksta javnog poziva, isti će biti objavljeni na web stranici Komore.

Tekst Natječaja, kao i dodatne informacije, dostupne su na linku: KOMORSKA NAGRADA

 

Izvor: http://www.komorabih.ba/

Back To Top
X