kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA PARTNERSTVA U TURIZMU

Fond za turizam vrijedan milion i po eura dostupan je putem bespovratnih sredstava za partnerstva koja će se baviti razvojem turističkih proizvoda, pristupom međunarodnim tržištima i upotrebom informaciono-komunikacijskih alata. Krajnji korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća, poduzetnici i turistički operateri, sa naglaskom na žene i mlade.

Sve aktivnosti koje se finansiraju iz navedenog fonda, moraju se odnositi na jedan od sljedećih prioriteta za finansiranje:

Kulturni turizam u vezi sa UNESCO zaštićenom materijalnom i nematerijalnom baštinom u BiH (kao i onom koja se nalazi na privremenoj listi);
Turizam na otvorenom (Outdoor), duž Via Dinarica zelene linije u BiH.
Kandidati mogu biti partnerstva od najmanje tri partnera, pri čemu bar jedan od partnera treba biti predstavnik privatnog sektora. Visina mogućih odobrenih sredstava kreće se između 80.000 i 300.000 eura. Potreban je vlastiti doprinos podnostitelja zahtjeva u iznosu od najmanje 20% ukupnih troškova projekta. Trajanje projekata može biti između 8 i 18 mjeseci.

 

Informativne sesije će se održati u skladu sa sljedećim planom:

Višegrad, Hotel Višegrad, 20.05.2019. godine, u 11:00
Bihać, Hotel Emporium, 22.05.2019. godine, u 11:00
Banja Luka, Hotel Jelena, 23.05.2019. godine, u 11:00
Mostar, INTERA Tehnološki park, 24.05.2019. godine, u 11:00
Sarajevo, Hotel Novotel Sarajevo Bristol, 29.05.2019. godine, u 11:00
Kvalificirane i zainteresirane strane su pozvane da podnesu svoje prijave najkasnije do ponedjeljka, 01.07.2019. godine do 16:00.

Prijedlozi projekata u vezi ovog poziva će se dostaviti u skladu sa Smjernicama za aplikante, koje se mogu preuzeti sa sljedeće adrese: link to the Application Portal

 

EU4Businesss_Turizam (letak)

 

Izvor: https://eu4business.ba/javni-poziv-za-dostavljanje-prijedloga-projekata-za-partnerstva-u-turizmu/

Back To Top
X