kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2024. godini

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2024. godini

Preuzimite Javni poziv: LINK

Aplikacione obrasce možete preuzeti ovdje:

Lot I – obrazac JPA L- 1 – LINK
Lot IV obrazac JPA L – 4 – LINK
Lot V obrazac ORG JPA L – 5 – LINK
Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH sa naznakom

„Javni poziv 2024. – finansiranje/sufinansiranje programa– NE OTVARATI“

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 28.03.2024. godine.

Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cjeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda www.fond.ba.

Komisija za selekciju putem obavještenja na internet stranici Fonda objaviti će Listu aplikanata prema predmetnim Lot-ovima koji ne ispunjavaju uslove za dodjelu sredstva u okviru programa.

Navedenim obavještenjem korisnici će biti informisani o mogućosti prigovora na objavljenu listu u roku ne dužem od osam (8) dana od dana objave obavjesti na internet stranici Fonda.

Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno objavljene rezultate javnog poziva je do osam dana od dana objave rezultata na internet stranici Fonda.

Konsultacije i eventualna pojašnjenja javnog poziva mogu se obaviti putem telefona na broj: +387 33 71 77 40.

Nepotpune i neblagovremene aplikacije neće biti uzete u razmatranje.

Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.

Back To Top
X