kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

JAVNI POZIV za dodjelu podsticajnih sredstava namijenjenih za oblast privrede u 2022. godini na području grada Zenice

Na osnovu Statuta Grada Zenica (“Službene novine Grada Zenica“, broj 5/15), a u skladu sa Programom mjera za utrošak podsticajnih sredstava namijenjenih za oblast privrede u 2022. godini, usvojenim na 23. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 26.05.2022. godine, Gradonačelnik Grada Zenica raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu podsticajnih sredstava namjenjenih za oblast privrede u 2022. godini na području grada Zenice

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih podsticajnih sredstava u oblasti privrede za 2022. godinu na području grada Zenice, s ciljem unapređenja samozapošljavanja (pokretanje start up preduzeća), zapošljavanja, poboljšanja općih uslova za razvoj i konkurentnost obrta, malih i srednjih preduzeća (u daljnjem tekstu: Javni poziv).
U okviru ovog Javnog poziva realizuje se Mjera 1 Programa mjera za utrošak podsticajnih sredstava u oblasti privrede za 2022. godinu (Podsticaj za “Moj prvi biznis u Gradu Zenica – START UP“ ).

II. SREDSTVA PODSTICAJA
Ukupno planirana sredstva namijenjena za dodjelu podsticaja po ovom Javnom pozivu iznose 141.200,00 KM.
Maksimalan iznos podsticaja po ovom Javnom pozivu je 5.000,00 KM po aplikantu.

III. PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća na ovom Javnom pozivu imaju mikro, mali i srednji subjekti male privrede definisani Članom 4. Stav (1), Tačka a), b) i c) Zakona o podsticanju razvoja male privrede („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/2016), te registrovani obrtnici u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09 i 14/11) i to:
– koji su ili će biti registrovani kao matično preduzeće/obrt na području Grada Zenica; – koji imaju karakter privatnog vlasništva;
– koji imaju ili će imati najmanje jednog zaposlenog;
– koji nemaju evidentiran dug prema Gradu Zenica po bilo kom osnovu;
– koji obavljaju proizvodnu, proizvodno-uslužnu i uslužnu djelatnost, kao pretežnu djelatnost;
– koji su u većinskom vlasništvu državljana BiH (minimalno 51%).

PREUZMITE JAVNI POZIV

i potrebne dokumente

 

Poslovni plan

Obrazac 1_Zahtjev za podsticaj

Obrazac 2_ Izjava o nepostojanju duga

Obrazac 3_Izjava o korištenju podsticaja

Obrazac_EDUKACIJA

 

Više informacija na www.zenica.ba

Back To Top
X