kalendar

October 4, 2023
  • KLOKO radionica sa trudnicama

skip to Main Content

Javni poziv za dodjelu podsticaja iz Programa mjera za unapređenje privrede za 2019. godinu na području Grada Zenica za “Moj prvi biznis u Gradu Zenica – START UP”

Na osnovu Zakona o poticaju razvoja male privrede (“Službene novine ZDK“, broj 07/16), Statuta Grada Zenica (“Službene novine Grada Zenica“, broj 5/15), a u skladu sa Programom mjera za unapređenje razvoja privrede za 2019. godinu na području Grada Zenica, usvojen na 34. sjednici Gradskog vijeda 05.03.2019. godine, na prijedlog Službe za privredu i upravljanje razvojem, Gradonačelnik Grada Zenica raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu podsticaja iz Programa mjera za unapređenje privrede za 2019. godinu na području Grada Zenica za “Moj prvi biznis u Gradu Zenica – START UP“

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih podsticajnih sredstava iz Programa mjera za unapređenje privrede za 2019. godinu na području Grada Zenica, s ciljem unapređenja samozapošljavanja (pokretanje start up firmi) i zapošljavanja, poboljšanja opštih uslova za razvoj i konkurentnost obrta,malih i srednjih preduzeća.

 

Više informacija saznajte u dokumentima ispod

Tekst Javnog poziva
Obrazac Edukacija Start up 2-2a
Poslovni plan 2-2a
Zahtjev za samozapošljavanje ili zapošljavanje 2-2a
Izjava o nepostojanju duga prema Gradu Zenica 2-2a
Izjava o korištenju podsticaja 2-2a

 

Više informacija na:http://www.zenica.ba/aktuelnosti/javni-pozivi/news/javni-poziv-za-dodjelu-podsticaja-iz-programa-mjera-za-unapredenje-privrede-za-2019-godinu-na-podrucju-grada-zenica-za-moj-prvi-biznis-u-gradu-zenica-start-up/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c136bfce048208d0eb3d45d7a3fc74c4http://www.zenica.ba/aktuelnosti/javni-pozivi/news/javni-poziv-za-dodjelu-podsticaja-iz-programa-mjera-za-unapredenje-privrede-za-2019-godinu-na-podrucju-grada-zenica-za-moj-prvi-biznis-u-gradu-zenica-start-up/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c136bfce048208d0eb3d45d7a3fc74c4

Back To Top
X