kalendar

October 4, 2023
  • KLOKO radionica sa trudnicama

skip to Main Content

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da projekti EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery objavljuju novi Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava u iznosu od 5 miliona KM za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Ovaj javni poziv kao i smjernice za potencijalne podnosioce prijava se isključivo odnose na mjeru podrške u prerađivačke kapacitete poljoprivredno-prehrambene industrije kroz uvođenje inovacija i razvoj novih i/ili unapređenje postojećih proizvoda, marketinških alata, te osiguranje kontinuiteta poslovanja i sigurnog i zdravog radnog okruženja.

Ko se može prijaviti?

Na javni poziv se mogu prijaviti obrti, preduzetnici, zadruge i preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća koja zapošljavaju manje od 250 radnika, te svi projekti koji se isključivo odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu, a u sklopu sektora: prerade voća, prerade gljiva, ljekobilja, začinskog bilja, vinarstva i prerade maslina, prerade povrća, prerade mlijeka, prerade meda, prerade mesa, prerade jaja, prerade i konzerviranje riba, prerade žitarica, te proizvodnja gotove hrane i jela. Podnosioci prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu na ovaj javni poziv, isključivo samostalno. Prijave više podnosilaca u okviru jednog prijedloga neće biti uzete u obzir. Podnosioci prijava su odgovorni za realizaciju projekta uključujući i finansijske obaveze.
Podnosioci prijave koji su u prethodnom periodu koristili financijsku podršku kroz mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (odnosi se na mjeru financiranu od strane EU4AGRI/EU4AGRI-Recovery) se smatraju neprihvatljivim podnosiocima.

Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 300.000 KM i mogu se koristiti samo za financiranje prihvatljivih troškova (navedeni iznosi ne uključuju PDV koji se smatra neprihvatljivim troškom).

Maksimalni iznos tražene finansijske podrške za projekte koji spadaju pod LOT1 ne mogu biti veći od 80.000 KM (iznos bez PDV-a), dok iznosi tražene finansijske podrške za projekte koji spadaju pod LOT2 moraju biti od 80.001 KM do 300.000 KM (iznosi bez PDV-a).

Iznos obaveznog financijskog učešća podnosioca prijave (odnosi se na oba LOT-a) je 30% ukupnih prihvatljivih troškova. Sufinansiranje mora biti novčano te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Ono što je značajna razlika u odnosu na prethodno objavljeni Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, jeste:
• Rok za dostavljanje dozvole za gradnju (ukoliko je relevantno) je pomjeren i vezan je uz prvi zahtjev za plaćanje prema korisniku (u slučaju da se odobri financijska podrška).
• Potvrde o nepostojanju poreskih dugovanja, te potvrda o nepostojanju blokiranih računa su zamijenjene Izjavom podnosioca (u momentu podnošenja prijave). Potvrde nadležnih institucija se dostavljaju naknadno, prilikom potpisivanja Ugovora o financijskoj podršci.
• Poslovni plan se ocjenjuje na osnovu financijskih i nefinancijskih indikatora, te u ocjeni financijskih indikatora se koriste direktni (efekti investicije na sektor u kome se realizuje) i indirektni (efekti investicije na ostale prihvatljive sektore u kojima podnosilac posluje), efekti investicije.

Prijave se mogu podnijeti od 15. januara 2023. godine do 6. mart 2023. godine do 15.00 sati. Prijave podnesene kroz druge kanale (pošta ili email) se neće uzeti u razmatranje.

Kako se prijaviti na javni poziv?
Korak 1: Pročitajte dokument Smjernice za podnosioce prijava u kojem se nalaze sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave.

Korak 2: Prateća dokumentacija za prijavu na javni poziv:
• Prilog 1a-Poslovni plan-narativ
• Prilog 1b-Poslovni plan
• Prilog 1c-Projektni prijedlog
• Prilog 1d-Projektni prijedlog
• Prilog 2-Pismo namjere o sufinansiranju
• Prilog 3-Rekapitulacija sirovina
• Prilog 4-UN globalni principi
• Prilog 5-Izjava o povezanim licima
• Prilog 6-Izjava Podnosioca prijave o broju radnih mjesta koja ce biti kreirana

Prijave se podnose isključivo putem elektronskog sistema dostave prijava https://javnipoziv.undp.ba/ koji je obezbijedio EU4AGRI projekat. Dostavljanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-mail, pošta, fax i sl.) nije prihvatljivo i prijave dostavljene na taj način neće biti uzete u razmatranje.

Prva online informativna sesija bit će održana putem Facebook stranice projekta EU4AGRI, a vrijeme održavanja informativne sesije bit će objavljeno naknadno.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem formulara za pitanja na web stranici projekta javnipoziv.undp.ba. u vremenskom periodu od 15.1.2023. do 28.2.2023. godine. Na sva pitanja koja stignu prije ili poslije navedenog roka se neće odgovarati.

 

Izvor: https://komorabih.ba/

Back To Top
X