kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu

LOT 1. Projekti zaštite voda od značaja za FBiH po Odluci Vlade FBiH („Službene novine FBiH“, br. 8/13) – raspoloživi budžet: 700.000,00 KM

LOT 2. WATSAN projekti vodosnabdijevanja i sanitacije u FBiH – raspoloživi budžet: 1.600.000,00 KM

LOT 3. Ostali projekti zaštite voda od značaja za Federaciju BiH – raspoloživi budžet: 1.380.000,00 KM

LOT 4. Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Strategije Federacije BiH iz oblasti zaštite okoliša – raspoloživi budžet: 530.000,00 KM

LOT 5. Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka raspoloživi budžet: 97.000,00 KM

LOT 6. Projekti zaštite prirode – raspoloživi budžet: 128.000,00 KM

LOT 7. Projekti zaštite i remedijacije tla – raspoloživi budžet: 266.000,00 KM

LOT 8. Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša – raspoloživi budžet: 250.000,00 KM

LOT 9. Projekti upravljanja otpadom – raspoloživi budžet: 270.000,00 KM

 

Povodom raspisanog Javnog konkursa za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu – JK 2018/2, objavljenog dana 08.11.2018. godine na web stranici Fonda www.fzofbih.org.ba, a u skladu sa Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju 26. novembra 2018. godine, neradnim danom u Federaciji BiH, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH obavještava zainteresirane aplikante da je:
Krajnji rok za podnošenje prijava po ovom Javnom konkursu 27.11.2018. godine.

Otvoreni Javni konkurs za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu –

 

JK2018/2
OBRAZAC broj 1 – JK 2018/2
OBRAZAC broj 2 – JK 2018/2
Naljepnica za javni konkurs

 

Izvor: http://www.fzofbih.org.ba

 

Back To Top
X