kalendar

February 23, 2024
  • Zen OS edukacija

February 27, 2024
  • Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta

February 28, 2024
  • Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta

February 29, 2024
  • Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta

skip to Main Content

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZONT za 2022. godinu

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine  objavilo Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZONT” za 2022. godinu.

Na ovaj javni konkurs se osim fakulteta, mogu prijaviti i firme koje imaju iskustva sa EU projektima. Korisnici ovog granta u ranijem periodu su bili Verifikacioni laboratorij Verlab doo. Sarajevo, Enova doo. Sarajevo…

Sve informacije o ovom javnom konkursu se mogu naći na web stranici Ministarstva civilnih poslova www.mcp.gov.ba ili na linku

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

 

Back To Top
X