kalendar

November 22, 2019
 • CNC edukacija

November 23, 2019
 • CNC edukacija

November 25, 2019
 • CNC edukacija

 • ZeForge Academy - Početni modul

November 26, 2019
 • CNC edukacija

 • Prezentacija FoundryBiH

November 27, 2019
 • CNC edukacija

 • Budi kreativan i ti

 • ZeForge Academy - Početni modul

November 28, 2019
 • CNC edukacija

 • In-house trening

November 29, 2019
 • CNC edukacija

November 30, 2019
 • CNC edukacija

December 2, 2019
 • CNC edukacija

 • ZeForge Academy - Početni modul

December 3, 2019
 • CNC edukacija

December 4, 2019
 • CNC edukacija

 • ZeForge Academy - Početni modul

December 5, 2019
 • Web sigurnost sa Imtecom

 • CNC edukacija

December 6, 2019
 • CNC edukacija

December 7, 2019
 • CNC edukacija

December 9, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

December 10, 2019
 • Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara u sklopu British Council programa Škole za 21. Vijek.

December 11, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

December 12, 2019
 • Hackathon Druga gimnazija

December 13, 2019
 • Hackathon Druga gimnazija

December 16, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

December 18, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

skip to Main Content

Jačanje održivog razvoja turizma i kapaciteta malih i srednjih preduzeća (MSP) iz oblasti turizma putem transnacionalnih saradnji i prenosa znanja

Jačanje Održivog Razvoja Turizma I Kapaciteta Malih I Srednjih Preduzeća (MSP) Iz Oblasti Turizma Putem Transnacionalnih Saradnji I Prenosa Znanja

Obavještavamo vas da je okviru Programa EU COSME 2014-2020 raspisan Poziv za podnošenje projektnih prijedloga „Jačanje održivog razvoja turizma i kapaciteta malih i srednjih preduzeća (MSP) iz oblasti turizma putem transnacionalnih saradnji i prenosa znanja“.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 24. oktobar 2019. godine.

 

Cilj predmetnog poziva je:

jačanje transnacionalne i prekogranične saradnje radi održivog rasta malih i srednjih preduzeća u turizmu;
podsticanje kapaciteta i vještina malih i srednjih preduzeća za istraživanje i prihvatanje rješenja, što bi poboljšalo njihovo održivo upravljanje i održivost turizma uopšte;
podsticanje inovativnih rješenja za održivi turizam kroz međusektorsku saradnju.
Ovaj poziv za podnošenje projektnih prijedloga podržaće transnacionalnu i prekograničnu saradnju radi podsticanja inovativnosti rješenja za održivi razvoj turizma i upravljanje turističkim preduzećima (posebno MSP).

Prihvatljivi podnosioci prijedloga su pravna lica koja formiraju konzorcijum. Konzorcijum mora okupiti najmanje pet i najviše 10 članova / partnera (različitih pravnih lica) koji pokrivaju najmanje pet zemalja koje ispunjavaju uslove.

 

Prihvatljiva pravna lica su:

¾ neprofitne organizacije (privatne ili javne);
¾ nevladine organizacije;
¾ organi vlasti i njihove mreže ili udruženja na evropskom, međunarodnom, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, ili organizacije koje djeluju u ime organa vlasti, odgovorne ili aktivne u oblasti turizma, ekonomskih poslova, industrije, poslovne podrške ili srodnih oblasti;
¾ međunarodne organizacije;
¾ privatni i profitni subjekti, uključujući mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) koja su aktivna u turizmu i poslovnoj podršci;
¾ privredne komore;
¾ obrazovne institucije, uključujući univerzitete i istraživačke centre aktivne u turizmu i poslovnoj podršci.
Ukupni budžet namijenjen za sufinansiranje projekata procjenjuje se na 5 000 000 evra, a maksimalan grant po projektu iznosi 1 000 000 evra. Bespovratna sredstva su ograničena na maksimalnu stopu nadoknade od 75% opravdanih troškova.

 

Detaljne informacije o Pozivu dostupne su OVDJE

 

Preuzeto: https://www.mreza-mira.net

Back To Top
X