kalendar

April 18, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Pisanje i izrada projektnih prijedloga" - Udruženje poslodavaca Zenica

April 23, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

INTERREG Danube Transnational Programme – 3. poziv za dostavu projektnih prijedloga

– Pregled programa i kratke informacije –

 

Treći (3.) poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru INTERREG Danube Transnational Programme (DTP) objavljen je 28. januara 2019. godine.

 

Ciljevi i prioriteti programa u okviru kojih se predaju projekti su:

Prioritet 1: Inovativan i društveno odgovoran Dunavski region
Specifični cilj 1.1: Poboljšati okvirne uslove za inovacije
Specifični cilj 1.2povećati kompetentnost-spremnost za poslovanje i društvene inovacije
Prioritet 2: Odgovornost za životnu sredinu i kulturu u Dunavskom region
Specifični cilj 2.1: Jačanje transnacionalnog upavljanja vodama i prevencija rizika od poplava
Specifični cilj 2.2: Podrška održivom korištenju prirodnih i kulturnih resursa
Specifični cilj 2.3: Podrška obnovi i upravljanju ekološkim koridorima
Specifični cilj 2.4: Poboljšati spermmnost za upravljanje rizicima životne sredine
Prioritet 3: Bolje povezan i energetski odgovoran Dunavski region
Specifični cilj 3.1: Podrška okolišno prihvatljivim i sigurnim sistemima transporta i izjednačenom pristupu gradskim i seoskim područjima
Specifični cilj 3.2: Poboljšanje energetske sigurnosti i energetske efikasnosti
Prioritet 4: Dobro vođen Dunavski region
Specifični cilj 4.1: Poboljšati instititucionalne kapacitete kako bi se riješili veliki društveni izazovi
Specifični cilj 4.2: Podrška upravi i implementaciji EUSDR (EU strategija za Dunavski region)

 

Poziv je otvoren za sve projekte u okviru svih specifičnih ciljeva, ali je u okviru sljedećih specifičnih ciljeva ograničen na posebne teme kao slijedi:
SC 1.1: Inovacije usluga, s naglaskom na jačanje zapošljavanja putem inovativnih javnih politika (vodstvo trebaju preuzeti nacionalne ili regionalne vlasti) i kreativne industrije (s jakim naglaskom na inovativnu urbanu regeneraciju putem uslužnih čvorišta)
SC 1.2:
– Jačanje kapaciteta tzv. Organizacija za podršku (npr. Agencije za zapošljavanje, sindikati, organizacije tržišta rada) za pružanje inovativne poduzetničke obuke i obrazovanja pojedincima u okviru ekonomije bazirane na znanju.
– Razvijanje inovativnih socijalnih usluga koje mogu bolje zadovoljiti društvene potrebe i pružati usluge od općeg interesa.

SC 2.1:
– Upravljanje kvalitetom vode, npr. integrirane politike, strategije, rješenja, mjere za smanjenje onečišćenja hranjivim tvarima i opasnim tvarima, poboljšanje kvalitete (površinskih i podzemnih) voda u Dunavu i njegovog transnacionalno relevantnog (pod-) riječnog sliva
– Učinkovitija rješenja za pročišćavanje otpadnih voda koja mogu dokazati transnacionalni utjecaj;
– Integrirano upravljanje resursima podzemnih voda (s aspekta kvalitete i / ili količine) također može biti potencijalna tema, u slučaju da se transnacionalna relevantnost i pristup može opravdano dokazati projektom.
– Upravljanje vodnim resursima iz kvantitativnih aspekata (uravnotežena upotreba, međusektorska koordinacija i suradnja) s transnacionalnim utjecajem na vodna tijela
– Strateški pristup u usklađenim i koordiniranim operativnim mjerama za sprečavanje poplava (npr. Međusektorska koordinacija, uključujući hidroenergiju, plovidbu itd.) Za transnacionalno relevantne rijeke (bazene)
SC 3.1:
– Saobraćajni koridori koji prelaze dunavsku regiju (npr. adresiranje identificiranih nedostajućih veza, predlaganje rješenja za poboljšanje uključujući [prekogranične] sisteme upravljanja saobraćajem, razvoj akcijskih planova s ciljem daljnjeg razvoja prometnih koridora – uzimajući u obzir unaprijed utvrđene projekte ili njihov razvojni status)
– Biciklističke staze koje prelaze Dunavsku regiju (npr. Utvrđivanje veza koje nedostaju, predlaganje rješenja za poboljšanje, razvoj akcijskih planova s ciljem daljnjeg razvoja ruta)
– Inter-i multimodalnost, uključujući razvoj povezanosti luka s cestovnim i željezničkim prijevozom za poboljšanje saobraćanih lanaca
U ograničenim ciljevima, mogu se aplicirati samo projekti koji adresiraju neku od navedenih tema.

 

Apliciranje za sredstva je organizovano u 2 koraka:
1. Predaja koncepta projekta – izražavanje interesa putem EMS sistema
2. Podnošenje potpune aplikacione forme putem EMS sistema

 

Poziv za predaju koncepta – izražavanje interesa je otvoren do 08.marta 2019. godine do 14:00 sati.

Potpunu aplikacionu formu predat će samo oni aplikanti kojima bude odobren obrazac za izražavanje interesa – koncept nota.
Ukupna sredstva poziva: 50.910.917,75 EUR
Moguće je 85% sufinasiranje projekta
Trajanje projekta: max 30 mjeseci

 

Partnerstvo
Ko može aplicirati:
– lokalna, regionalna i nacionalana javna tijela
– međunarodne organizacije
– privatne neprofitne organizacije

 

Moraju biti bar 3 partnera.
Zemlje učesnice – 14 zemalja, EU 9: Austria, Bugarska, Hrvatska, Republika Češka, Mađarska, njemačke pokrajine: Baden Wurttemberg i Bayern, Rumunija, Slovačka i Slovenija i non-EU 5: BiH, Srbija, Crna Gora, Moldavija i Ukrajina.

Lead partner mora biti iz EU.

Više informacija na:
http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals

 

Call announcement

Application form

Part 1_DTP_AM_Danube Transnational Programme

Back To Top
X