kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

HIA BiH otvoreni poziv za dostavljanje prijava za učešće na PDVIAGMM programu

Humanity in Action BiH devetu godinu zaredom organizuje projekat “Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima”, uz podršku National Endowment for Democracy (NED). Program je fokusiran na transfer znanja o demokratskim principima i ljudskim pravima, stimulisanje kritičkog razmišljanja o osjetljivim pitanjima u društvu, te poticanje razvoja komunikacijskih i istraživačkih vještina učesnika_ca.

Poziv se primarno odnosi na studente_ice prve i druge godine dodiplomskog studija na svim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, ali i prijave studenata_tica sa viših godina će se uzeti u razmatranje.

Program se sastoji iz sljedećih komponenti:

Devetodnevni edukacijski program u Sarajevu (12. – 20. decembar 2020. godine) prvenstveno ima za cilj prenošenje znanja o različitim modelima demokratije, demokratskim vrijednostima, osnovnim postulatima aktivnog građanstva i demokratske političke kulture, ljudskim pravima, nacionalizmu i identitetu, te omladinskom aktivizmu.
Individualno istraživanje (decembar 2020. – februar 2021. godine) će omogućiti učesnicima_ama da uz dodijeljenog mentora istražuju pitanje od njihovog interesa koje se u širem smislu odnosi na postojeće prepreke koje onemogućavaju efikasno učešće mladih u njihovim zajednicama, odnosno na primjenu diskriminacije ili kršenja ljudskih prava mladih.
Trodnevni trening u Neumu (mart 2021. godine) predstavlja priliku za prezentaciju istraživanja i razvoj vještina iz oblasti projektnog i finansijskog menadžmenta.
Implementacija grupnih projekata (april – juni 2021. godine) uz primjenu znanja i vještina stečenih u prethodnim fazama programa.
Promocija rezultata grupnih projekata (juli – august 2021. godine) u medijima i lokalnim zajednicama u kojima su implementirani.
Završna ceremonija u Sarajevu (septembar 2021. godine) sa dodjelom certifikata i prezentacijom realizovanih projekata.
Sve troškove snosi organizator.

Prijavite se do 5. novembra 2020. godine preko formulara koji se nalazi na linku: https://humanityinaction.wufoo.com/forms/z1psx9ns0qwloeg/

 

 

Više informacija na: humanityinaction.org

 

 

Preuzeto:https://www.mreza-mira.net/vijesti/seminari-treninzi/hia-bih-otvoreni-poziv-za-dostavljanje-prijava-za-ucesce-na-pdviagmm-programu/

Back To Top
X