kalendar

November 22, 2019
 • CNC edukacija

November 23, 2019
 • CNC edukacija

November 25, 2019
 • CNC edukacija

 • ZeForge Academy - Početni modul

November 26, 2019
 • CNC edukacija

 • Prezentacija FoundryBiH

November 27, 2019
 • CNC edukacija

 • Budi kreativan i ti

 • ZeForge Academy - Početni modul

November 28, 2019
 • CNC edukacija

 • In-house trening

November 29, 2019
 • CNC edukacija

November 30, 2019
 • CNC edukacija

December 2, 2019
 • CNC edukacija

 • ZeForge Academy - Početni modul

December 3, 2019
 • CNC edukacija

December 4, 2019
 • CNC edukacija

 • ZeForge Academy - Početni modul

December 5, 2019
 • Web sigurnost sa Imtecom

 • CNC edukacija

December 6, 2019
 • CNC edukacija

December 7, 2019
 • CNC edukacija

December 9, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

December 10, 2019
 • Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara u sklopu British Council programa Škole za 21. Vijek.

December 11, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

December 12, 2019
 • Hackathon Druga gimnazija

December 13, 2019
 • Hackathon Druga gimnazija

December 16, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

December 18, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

skip to Main Content

GreenCap

null

PROJEKAT GREENCAP

Podržan iz Interreg MED programa iz područja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti

O projektu

U januaru 2017. godine, Zenička razvojna Agencija ZEDA je kao član konzorcijuma organizacija iz EU i IPA zemalja otpočela sa implementacijom projekta FORESDA – Podrška inovacijama i konkurentnosti međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na šumarstvu/drvopreradi.
Projekat implementira 13 partnera i 7 pridruženih strateških partnera na području devet podunavskih zemalja: Austrija, BiH (ZEDA, PREDA), Bugarska, Mađarska, Njemačka, Rumunija, Slovenija, Srbija i Hrvatska.
Vodeći projekt-partner je CyberForum e.V. iz Njemačke

lead partner

BISTRA Ptuj

period realizacije

2016. – 2019.

područje djelovanja

OIE i EE

vrijednost (EUR)

0

Više informacija o projektu

Ciljevi
Ciljevi
Cilj projekta je diseminacija informacija i stvaranje sinergije između različitih modularnih projekata iz oblasti vezanih za obnovljive izvore energije koji se implementiraju na području djelovanja partnera u projektu sa posebnim fokusom na otoke i ruralna područja.
Izlazni rezultati
Izlazni rezultati

1. Stvaranje veza i izgradnja zajednice između projekata MED zajednice obnovljive energije
2. Širenje rezultata integrisanih modularnih projekata na cijelom području mediteranske regije, s posebnim akcentom na ruralna područja i otoke
3. Organizacija i učešće na regionalnim, nacionalnim i internacionalnim tematskim događajima iz oblasi obnovljivih izvora energije
4. Kapitalizacija rezultata modularnih projekata na MED području, s posebnim akcentom na otoke i ruralna područja
5. Povećanje tematskih mreža i eventualno kreitranje novih mreža i sporazuma između MED područja i drugih dijelova Evrope.povezati sektor šumarstva s drugim relevantnim sektorima

Partneri
Partneri

1. Naučno–istraživački centar BISTRA Ptuj, Slovenija
2. BCN Ecologia – Agencija za urbanu ekologiju Barcelona, Španija
3. Environment Park Torino, Italija
4. Naučno-tehnološki park PATRAS Grčka
5. AXELERA, Lyon, Francuska
6. ZEDA – Zenička razvojna agencija Zenica

Finansirano od
Finansirano od

Grant sredstva u okviru MED programa iz područja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.

vijesti

ZEDA- PROJEKAT GREENCAP USPJEŠNO OKONČAN
ZEDA NA „EVROPSKOJ SEDMICI SAMOODRŽIVIH IZVORA ENERGIJE“ U BRISELU/GREENCAP
ZEDA PREDSTAVILA ISKUSTVA IZ PROJEKTA GREENCAP NA „INTERREG MED IPA CAPITALIZATION DAY“
ZEDA UČESNIK 5.ENERGETSKOG SAMITA U NEUMU
POZIV ZENIČANIMA KOJI ŽIVE U DIJASPORI
40 stipendija Ambasade SAD za poduzetnički program Ivey Business School
Sigurnosni zahtjevi za namještaj za sjedenje za kućnu upotrebu/BROŠURA
Poziv bh. kompanijama za učešće na Međunarodnom sajmu industrijske tehnologije Hannover Messe 2020
Back To Top
X