kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

GRAD ZENICA I AGENCIJA ZEDA DIO SARADNIČKE MREŽE ZA PODRŠKU STRANIM INVESTITORIMA BIH

Jučer, 04. decembra 2018. godine, predstavnici  Grada Zenice i Agencije ZEDA učestvovali su na godišnjem sastanku Saradničke mreže za podršku stranim investitorima u BiH, a čiji organizator je Svjetska banka i FIPA (Agencija za unaprjeđenje stranih investicija u BiH).Domaćin godišnjeg sastanka Saradničke mreže ove godine bio je Grad Goražde.

Ovaj skup okupio je predstavnike oko 40 institucija (Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Savjet za strane investiture FBiH, Brčko Distrikt, BPK-a Goražde, Unsko-sanski kanton, Tuzlanski kanton, Hercegovačko-neretvanski kanton, Hercegbosanska županija, Srednjobosanski kanton, Kanton Sarajevo, Općina Grude, Općina Stolac, Grad Goražde, Grad Tuzla, Grad Mostar, Grad Zenica, Općina Vitez, Općina Tešanj, Općina Srebrenik, Općina Ilijaš, Centar Sarajevo, Općina Vogošća, Općina Maglaj, Općina Novi grad Saraejvo, Općina Novi Travnik, Općina Vareš, Općina Hadžići, Općina Živinice, Općina Posušje, Općina Kiseljak, Općina Visoko, Općina Travnik, Općina Ilidža, Općina Žepče, Općina Usora, Opština Lukavac, Općina Sanski Most i Općina Bosanska Krupa).

U skladu s aktivnostima Saradničke mreže za podršku stranim investitorima u BiH, predstavnici partnerskih institucija (opština, gradova i kantona u F BiH) su zajedno sa predstavnicima FIPA-e i u 2018. godini nastavili sa posjetama kompanijama sa učešćem stranog kapitala.

Cilj ovih posjeta je da se u direktnim razgovorima sa stranim investitorima identifikuju uslovi investiranja, ostvareni poslovni rezultati, ali i problem s kojima se investitori suočavaju u svom poslovanju u našoj zemlji.
Na ovaj način partnerske institucije se, u okviru svojih nadležnosti, stavljaju na raspolaganje stranim investitorima, kako bi im se olakšale investicione aktivnosti, ali i motivisale ih za dodatno investiranje i kreiranje novih radnih mjesta u BiH s ciljem isticanja važnosti institucija na svim nivoima vlasti za podršku investiranju.

Goste i prisutne su najprije pozdravili i poželjeli dobrodošlicu gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović i Gordan Milinić, direktor FIPA-e.
Na dnevnom redu su se našle tačke: Rezultati rada i razmjene iskustava vezanih za rad Saradničke mreže u 2018., potom otvorena pitanja investitora iz posjeta u 2018. godini i važnost riješavanja otvorenih pitanja posjećenim kompanijama, te jačanje Saradničke mreže i izrada Plana rada postinvesticione podrške investitorima za 2019. godinu.

Nakon sastanka u zgradi Gradske uprave Goražde, gosti su zajedno sa domaćinima posjetili firmu Prevent u Vitkovićima.

Back To Top
X