kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

GRAD ZENICA I AGENCIJA ZEDA AKTIVNI UČESNICI PROCESA IZRADE STRATEGIJE RAZVOJA MSP U ZENICI ZA PERIOD 2021-2027.

U okviru projekta “SBA u BiH – Okvir za razvoj strategija i politika za MSP”, koji Eda implementira uz podršku Švedske, otvorena je mogućnost da se dva grada u BiH pomognu u kreiranju strategije razvoja MSP-a, u sklopu vertikalne koordinacije sa strategijama razvoja MSP koje će se istovremeno razvijati na višim nivoima. Grad Zenica i Agencija ZEDA dobili su poziv od Agencije za razvoj preduzeća Eda, te prihvatili učešće u ovom procesu.
Zenica ispunjava potrebne uslove za podršku u procesu izrade takve strategije. Treba napomenuti da je 2004. godine Grad Zenica osnovao Biznis inkubator i TechnoPark Zenica kojima upravlja Agencija ZEDA, od 2017. godine ZEDA upravlja Poslovnom zonom Zenica 1 u kojoj djeluje više od 80 preduzeća, Grad Zenica je 2018. godine pokrenuo proces za uspostavljanje dvije nove poslovne zone “ZENICA-SJEVER” i “ZENICA-JUG” koje će dodatno ojačati uslove za razvoj poduzetništva kroz osnivanje novih preduzeća, novo zapošljavanje, poticaj domaćih i stranih investicija, transfer novih tehnologija i znanja, jačanje partnerstva javnog i privatnog sektora te poboljšanje ekonomskog upravljanja javnim dobrima i finansijama, Grad Zenica kontinuirano pruža podršku osnivanju i razvoju MSP kroz grant sredstva, ali i u saradnji s bankama omogućuje podršku privrednim subjektima koji posluju na području grada Zenice za finansiranje obrtnih sredstava, trajnih obrtnih sredstava i opreme odnosno za subvencionira dio kamate čime znatno potpomaže njihovo poslovanje. Ovo je samo dio aktivnosti koje omogućuju povoljniji poslovni ambijent i povoljne uslove za razvoj MSP.
Proces izrade Strategije počinje krajem ovog mjeseca kada će biti održana Uvodna radionica za kreiranje strategije razvoja malih i srednjih preduzeća u Zenici za period 2021-2027.
Na radionici će praktično prvi put biti predstavljena standardizovana metodologija za strateško planiranje razvoja MSP u BiH, koju su zajedno izradili timovi Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Ministarstva privrede i preduzetništva RS i Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu BD, uz podršku Agencije Eda, u sklopu projekta „SBA u BiH – Okvir za razvoj strategija i politika za MSP“. Njenom primjenom treba da se obezbijedi horizontalna i vertikalna koordinacija i harmonizacija strategija i politika za razvoj MSP u zemlji, u skladu sa evropskim okvirom sadržanim u Aktu o malom biznisu (Small Business Act).
Ovaj proces trajat će do juna 2020. godine do kada će nacrt Strategije bio spreman za razmatranje i usvajanje. Strategija će biti rađena prema standardizovanoj metodologiji za strateško planiranje razvoja MSP-a u BiH, koju je izradila interresorna radna grupa, sastavljena od predstavnika MVTEO BiH, FMRPO, MPP RS i BD, koji zu zaduženi za kreiranje strategija i politika podrške razvoju MSP-a u područjima svoje odgovornosti.
-„Imamo dovoljno iskustva i interesa za učešće u ovom procesu, te vjerujemo da će Grad Zenica i Agencija ZEDA dati značajan doprinos i pomoći kvalitetnoj izradi Staregije“ – rekli su iz Agencije ZEDA.

Back To Top
X