kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Globalni fond za žene

Opći ciljevi:

Globalni fond za žene je donatorska fondacija koja podržava ženska ljudska prava širom svijeta baveći se kritičnim pitanjima kao što su ekonomska nezavisnost, povećanje pristupa obrazovanju i zaustavljanje nasilja nad ženama.

Naša vizija: Svaka žena i djevojčica je jaka, sigurna, snažna, i njen glas se čuje. Bez iznimke.

Naša misija: Mi smo globalni šampion za ljudska prava žena i djevojčica. Koristimo naše moćne mreže kako bi pronašli, finansirali, i povećavali hrabar rad žena koje grade društvene pokrete i izazivaju status quo. Bacajući svjetlo na kritična pitanja okupljamo zajednice zagovornika/ca koji preduzimaju akcije i ulažu novac za osnaživanje žena.

Istorija: Global Fund for Women je osnovan 1987. godine u Palo Alto, Kalifornija, od strane četiri hrabre žene: Anne Firth Murray, Frances Kissling, Laura Lederer i Nita Barrow. One su bile uvjerene da su ženska ljudska prava neophodna za društvene, privredne i političke promjene u svijetu, za dobrobit svih nas. Frustrirani zbog nedostatka interesa za finansiranje ženskih ljudskih prava, osnovale su organizaciju za direktno finansiranje lokalnih žena. Znale su da vjera u korisnice grant sredstava može dovesti do rješavanja problema koje su one jedinstveno kvalificirane riješiti, dovodeći do trajne promjene. Bile su u pravu.

 

Koje aktivnosti se finansiraju:

Područja uticaja: Imamo najveći uticaj na prava žena, fokusirajući se na pitanja koja čine bitnu razliku za žene i djevojčice. Kad su žene i djevojke slobodne od nasilja – kada su osnažene – kada kontroliraju odluke o vlastitim tijelima – one napreduju. Nastavljamo braniti i širiti teško-osvojeno napredak u ženskim pravima sa naglaskom na tri kritična područja:

Sloboda od nasilja: Finansiramo i zastupamo učešće žena i djevojaka, osnažujući i gradeći mir, zalažući se za promjene zakona, politika, kulture i ponašanja koje ovjekovječuje diskriminaciju, nasilje i zlostavljanje.

Naš cilj: Kraj nasilja zasnovanog na spolu.

Ekonomska i politička jednakost: Podržavamo zagovaranje za ekonomske i pravne reforme i ravnopravno učešće žena u lokalnim i nacionalnim izborima i ekonomiji. Podržavamo demokratske pokrete i nastojanja da se osigura zemljište, radna snaga i imovinska prava.

Naš cilj: Sve žene su ekonomski sigurne i nezavisne i podržavaju politike koje osiguravaju ženama i djevojkama jednaka prava na resurse i sredstva za život.

Seksualno i reproduktivno zdravlje i prava: Podržavamo kampanje, pružanje usluga, zastupanje i obrazovanje koji utiču na stavove i postižu promjenu politike koji ženama i djevojčicama daju puni pristup seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima.

Naš cilj: Sve žene i djevojke su slobodni da imaju svoje reproduktivne i spolne izbore. Usluge i informacije o seksualnom i reproduktivnom zdravlju su lako dostupne.

Imamo jasan fokus, dajemo podršku za generalno finansiranje, što je presudno za jačanje i održavanje snažnog ženskog pokreta.

Do juna/lipnja 2020. godine fokusirat ćemo se na sljedeće ključne prioritete u naša tri područja rada:

Reproduktivna pravda i seksualna prava

Podrška grupama koje se opiru oduzimanju stečenih prava
Dekriminalizacija pobačaja

Podrška kampanjama za siguran pobačaj i dekriminalizaciju pobačaja
Seksualno i reproduktivno zdravlje i prava marginalizovanih grupa

Podrška pravima povijesno marginalizovanih grupa, uključujući lezbijske, biseksualne, trans, interseks i queer organizacije
Veličina donacije:

Organizacije koje apliciraju prvi put generalno dobijaju grantove u iznosima od 1.000 do 15.000 dolara godišnje.

Rok za prijave:

Tokom godine su obično otvorena dva poziva za predaju prijedloga projekata.

 

Geografsko područje podrške:

BiH i veliki broj zemalja širom svijeta.

Kriterij podobnosti:

Imajte na umu da je vaša grupa mora zadovoljiti sve sljedeće kriterije kako bi bila kvalificirana za grant:

Aktivna je izvan SAD. Ne finansiraju američke organizacije.
Primarni fokus je promocija ženske ravnopravnosti i ljudskih prava i ti ciljevi se moraju jasno ogledati u aktivnostima.
Grupa žena radi zajedno. Ne prihvataju zahtjeve individualnih osoba.
Žene vode organizaciju ili grupu.
Grupe ne moraju biti registrirane nevladine organizacije (NVO) kako bi bile kvalificirane za finansiranje.
Global Fund for Women daje tri vrste grantova.

Kako aplicirati:

Kao prvi korak u postupku prijave, molimo aplikante da popune profil organizacije kroz web stranicu. Ako smatramo da su aplikanti kvalificirani, pozvaćemo ih da dostave puni prijedlog projekta.

Pogledajte www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant za više informacija.

 

Kontakt:

800 Market Street
Seventh Floor
San Francisco, CA 94102
USA
Tel: +1 415 248 4800
Web stranica: https://www.globalfundforwomen.org/

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

Back To Top
X