kalendar

June 3, 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

 • Linux workshop :: ZeForge Academy

June 8, 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

 • Linux workshop :: ZeForge Academy

June 10, 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

 • Linux workshop :: ZeForge Academy

June 15, 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

 • Linux workshop :: ZeForge Academy

June 17, 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

 • Linux workshop :: ZeForge Academy

June 22, 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

 • Linux workshop :: ZeForge Academy

June 24, 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

 • Linux workshop :: ZeForge Academy

June 29, 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

 • Linux workshop :: ZeForge Academy

skip to Main Content

Fondacija za osnaživanje žena: Javni poziv za nevladine organizacije

Fondacija Za Osnaživanje žena: Javni Poziv Za Nevladine Organizacije

JAVNI POZIV ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA ŽENA FOKUSIRANE NA RAD SA MARGINALIZIRANIM ŽENAMA U LOKALNOJ ZAJEDNICI
(ŽENE IZ RURALNIH PODRUČJA, SOCIJALNO ISKLJUČENE ŽENE, POVRATNICE, ŽENE ŽRTVE NASILJA I SL.)

 

Fondacija za osnaživanje žena uz finansijsku podrškuTRAG Fondacije objavljuje javni poziv za nevladine organizacije, koje do sada nisu finansirane od strane Fondacije za osnaživanje žena, fokusirane na rad sa marginaliziranim ženama u lokalnoj zajednici (žene iz ruralnih područja, socijalno isključene žene, žene žrtve nasilja i sl.) za učestvovanje u edukativnom programu AGENDA: BORBA PROTIV SIROMAŠTVA MARGINALIZIRANIH ŽENA.

 

Edukativni program se sastoji od:

Interaktivne i inovativne radionice iz oblasti promocije, odnosa sa javnostima, kreiranje i planiranje zagovaračkih kampanja;
Izrade plana akcije;
Dodjele mini grant sredstava za podršku ženama u njihovim akcijama i inicijativama zavisno od toga šta je namjenja pojedine akcije/inicijative.
Rok za slanje aplikacija je 23.09.2019. godine.

Detaljne informacije o pozivu kao i formular za apliciranje možete naći u dokumentima ispod kao i na linku http://fwebih.org/izdvojeno/clanak/86/javni-poziv-za-nevladine-organizacije

 

Poziv-za-apliciranje
FORMULAR-ZA-APLICIRANJE-2019

 

Izvor:https://www.mreza-mira.net

Back To Top
X