kalendar

November 21, 2019
 • CNC edukacija

November 22, 2019
 • CNC edukacija

November 23, 2019
 • CNC edukacija

November 25, 2019
 • CNC edukacija

 • ZeForge Academy - Početni modul

November 26, 2019
 • CNC edukacija

 • Prezentacija FoundryBiH

November 27, 2019
 • CNC edukacija

 • Budi kreativan i ti

 • ZeForge Academy - Početni modul

November 28, 2019
 • CNC edukacija

 • In-house trening

November 29, 2019
 • CNC edukacija

November 30, 2019
 • CNC edukacija

December 2, 2019
 • CNC edukacija

 • ZeForge Academy - Početni modul

December 3, 2019
 • CNC edukacija

December 4, 2019
 • CNC edukacija

 • ZeForge Academy - Početni modul

December 5, 2019
 • Web sigurnost sa Imtecom

 • CNC edukacija

December 6, 2019
 • CNC edukacija

December 7, 2019
 • CNC edukacija

December 9, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

December 10, 2019
 • Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara u sklopu British Council programa Škole za 21. Vijek.

December 11, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

December 12, 2019
 • Hackathon Druga gimnazija

December 13, 2019
 • Hackathon Druga gimnazija

December 16, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

December 18, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

skip to Main Content

Fondacija za osnaživanje žena: Javni poziv za nevladine organizacije

Fondacija Za Osnaživanje žena: Javni Poziv Za Nevladine Organizacije

JAVNI POZIV ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA ŽENA FOKUSIRANE NA RAD SA MARGINALIZIRANIM ŽENAMA U LOKALNOJ ZAJEDNICI
(ŽENE IZ RURALNIH PODRUČJA, SOCIJALNO ISKLJUČENE ŽENE, POVRATNICE, ŽENE ŽRTVE NASILJA I SL.)

 

Fondacija za osnaživanje žena uz finansijsku podrškuTRAG Fondacije objavljuje javni poziv za nevladine organizacije, koje do sada nisu finansirane od strane Fondacije za osnaživanje žena, fokusirane na rad sa marginaliziranim ženama u lokalnoj zajednici (žene iz ruralnih područja, socijalno isključene žene, žene žrtve nasilja i sl.) za učestvovanje u edukativnom programu AGENDA: BORBA PROTIV SIROMAŠTVA MARGINALIZIRANIH ŽENA.

 

Edukativni program se sastoji od:

Interaktivne i inovativne radionice iz oblasti promocije, odnosa sa javnostima, kreiranje i planiranje zagovaračkih kampanja;
Izrade plana akcije;
Dodjele mini grant sredstava za podršku ženama u njihovim akcijama i inicijativama zavisno od toga šta je namjenja pojedine akcije/inicijative.
Rok za slanje aplikacija je 23.09.2019. godine.

Detaljne informacije o pozivu kao i formular za apliciranje možete naći u dokumentima ispod kao i na linku http://fwebih.org/izdvojeno/clanak/86/javni-poziv-za-nevladine-organizacije

 

Poziv-za-apliciranje
FORMULAR-ZA-APLICIRANJE-2019

 

Izvor:https://www.mreza-mira.net

Back To Top
X